Lejeboligmærke

Formålet med Danske Mediers mærkningsordning for lejeboligsider på Internettet er at skabe øget gennemsigtighed og forbrugersikkerhed på de annoncesites for lejeboliger, der er medlem af Mærkningsordningen.

 

Danske Mediers mærkning for lejebolig

 

Alle medlemmer af Mærkningsordningen lever op til en række krav og retningslinier og kontrolleres løbende af en ekstern og uafhængig revision (Advokatkæden Ret & Råd A/S). Ordningen administreres af Danske Medier.

Mærket benyttes pt. af Boligportal.dk og Lejebolig.dk.

 

Hvis du driver et lejeboligsite, og ønsker at komme med i mærkningsordninge, så skriv til mail@danskemedier.dk mrk. Lejeboligmærke.

 

Retningslinjer for Lejebolig-mærkningsordningen

 

1) Følgende skal fremgå på forsiden af Medlemmets Hjemmeside:
* Antallet af ledige udlejningsboliger på Hjemmesiden netop nu
* Visning af Branchemærke. Branchemærket leveres af Danske Medier i forbindelse med optagelse som Medlem af Mærkningsordningen.

 

2) Når en bruger af Hjemmesiden klikker på Branchemærket, ledes denne til en underside på Hjemmesiden, hvor følgende informationer skal vises:
NB: Dette udgår, da vi har fjernet kravet om at blive målt for at være medlem af foreningen. Samtidig giver det ikke så meget mening i forhold til ordningens formål om at dæmme op for fupannoncer.

 

 

* Antallet af annoncerede udlejningsboliger indrykket på hjemmesiden de seneste 4 uger

 

* Mulighed for at klage over manglende overholdelse af retningslinjer af et givent Medlem.

 

3) Såfremt Danske Medier modtager en klage over manglende overholdelse af Retningslinjerne, skal Danske Medier via email orientere det Medlem klagen omhandler om overtrædelsen.

 

Såfremt der er tale om manglende overholdelse af retningslinjer forpligter Medlemmet sig til indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelse af klagen at tage hånd om sagen og rette fejlen, så Medlemmet herefter lever op til den manglende overholdelse.

 

Ved modtagelse af en klage forpligter det enkelte Medlem sig til at svare på denne indenfor 2 uger fra modtagelsen af klagen. Når det enkelte Medlem svarer på klagen, skal svaret sendes samlet til klager samt til Danske Medier og den eksterne revision. Hvis klagen ikke besvares tilfredsstillende kan klager herefter kontakte Danske Medier direkte, som vil tage sagen op med det enkelte Medlem og vurdere, hvad der videre skal ske i sagen.

 

I forbindelse med svar på en klage skal det enkelte Medlem altid inkludere følgende standardsvar i mailen, der sendes:

 

”Såfremt du ikke føler, at din klage er blevet taget tilstrækkelig til efterretning eller såfremt Medlemmet af Danske Mediers mærkningsordning for lejeboligsider på Internettet stadig ikke lever op til de krav og retningslinjer lejeboligsiden er underlagt i henhold til Mærkningsordningen, har du mulighed for at sende en ny klage.

 

Noter venligst på din opfølgende klage, at din tidligere fremsendte klage ikke er løst tilfredsstillende, hvorefter sagen vil blive taget op på ny.”

 

4) Hvert medlem skal indhente og gemme følgende informationer i forbindelse med brugeroprettelse som udlejer og indrykning af udlejningsannonce på Hjemmesiden. Data skal gemmes i 2 år fra oprettelsdatoen:

 

* Udlejers fulde navn, adresse, email og telefonnummer

 

* Det indrykkede lejemåls fulde adresse

 

5) Hvert Medlem skal foretage følgende løbende kontrol af indtastede data på hjemmesiden:
* Automatisk kontrol af, at udlejers navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt indtastede lejemåls fulde adresse er udfyldt. Ved automatisk kontrol forstås, at det enkelte Medlems Hjemmeside (IT-system), skal foretage dette tjek i forbindelse med brugeroprettelsen eller oprettelsen af lejemål på Hjemmesiden. Er disse informationer ikke udfyldt skal lejemålet ikke kunne oprettes.

 

* Stikprøvekontrol af minimum 2 tilfældigt udvalgte udlejningsannoncer pr. almindelig hverdag (arbejdsdag). Det skal automatisk markeres i det enkelte Medlems Hjemmesides database, hvilke annoncer, der er foretaget stikprøve af samt datoen for stikprøvens udførelse.

 

* Alle ny-indrykkede udlejningsannoncer på Hjemmesiden skal gennemses og valideres manuelt af en medarbejder hos Medlemmet, før det godkendes.

 

* Der skal foretages et automatisk tjek af kvadratmeter-prisen på alle indrykkede udlejningsannoncer beliggende i København. Såfremt et lejemåls kvadratmeter-pris ligger under følgende beløb, skal Medlemmets godkendelsessystem markere dette på den enkelte udlejningsannonce, således at Medlemmets medarbejder bliver gjort opmærksom på dette forhold: [kvm-priser offentliggøres ikke for at undgå misbrug]

 

 

6) Udlejningsannoncer publiceret på Medlemmets Hjemmeside, må højest fremgå af søgeresultatet i 4 dage efter lejemålet meldes udlejet af udlejer eller efter annoncen løber ud. Det skal fremgå af både søgeresultat og annoncevisning, at lejemålet er udlejet.

 

 

7) Såfremt en udlejningsannonce publiceret på Hjemmesiden fjernes eller deaktiveres som følge af mistanke om snyd eller mistanke om, at der ikke ligger et reelt lejemål bag annoncen, skal det enkelte Medlem tage kontakt til samtlige boligsøgende, der har været i kontakt med eller har forsøgt at kontakte pågældende udlejer pr. mail.

 

 

8) Medlemmet er desuden forpligtet til at kontakte de øvrige medlemmer af Mærkningsordningen, såfremt der identificeres forsøg på indrykning af falske annoncer på Medlemmets Hjemmeside. Medlemmet skal således sende en email til ”info@(medlemmets domæne)” med information om:
* Oplyste adresse på lejemålet
* Oplyste adresse, telefonnummer og email på udlejer
* Registrerede IP-adresser på udlejer

 

Såfremt du mener, at et Medlem af Mærkningsordningen ikke lever op til ovenstående retningslinjer, kan du sende en email til mail@danskemedier.dk mrk. Lejeboligmærke. Bemærk – omhandler din klage ikke ovenstående retningslinjer, skal klagen sendes direkte til Medlemmets kundeservice