Pressekort

 

Kortene udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

 

Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 lyder således:

 

Følgende organisationer udsteder pressekort:

– Danske Dagblades Forening (DDF)
– Dansk Journalistforbund (DJ)
– Mediegruppen under Grafisk Forbund
– Dansk Presse Medarbejder Forbund (DPMF)

 

Pressekort udstedt af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP):

 

FDP udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ) Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.”

 

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen. Der opkræves et gebyr på 250,- kr. ved udstedelse eller fornyelse af pressekort.

 

Hent skema til ansøgning om pressekort her:

 

Rekvisition Danske Medier

 

Fornyelse Danske Medier

 

-Udfyldes og indsendes sammen med vedhæftet foto, per post eller email pressekort@danskemedier.dk

 

For spørgsmål angående pressekort, skriv til: pressekort@danskemedier.dk