Sikkerhedsordning for annoncering

Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation har en aftale om Kreativitet & Kommunikations sikkerhedsordning.

Ordningen betyder, at Danske Mediers medlemmer er sikret mod tab, hvis medlemmer af sikkerhedsordningen ikke betaler for annoncefakturaerne til tiden.

 

Kontakt Kreativitet & Kommunikation for en liste over tilsluttede ordregivere.

 

Vigtigt: I tilfælde af manglende betaling skal det anmeldes rettidigt, dvs. senest 7 hverdage efter betalingsfristens udløb.

Reglerne herfor findes i Annonceaftalen (§ 4) jvnf. linket ovenfor.

Danske Mediers egen ordning i Bladudgivernes Sikkerhedsfond ophørte i 2015, hvor de sidste få medlemmer overgik til K&Ks ordning eller ophørte.