Orientering fra Danske Medier: Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler.

Forbrugeraftalelov træder i kraft 13. juni

Ny forbrugeraftalelov fra 13. juni

Danske Medier har udarbejdet ny vejledning om loven bl .a. om fjernsalg