Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik

Mandag 1. april inviterer Mediernes Efteruddannelse, Danske Medier, Politiken og Kaas og Mulvad til konference om konstruktiv og løsningsorienteret journalistik.  Blandt oplægsholderne er Samantha McCann fra Solutions Journalism Network og Kathryn Thier fra University of Oregon. Kan journalistik være kritisk og undersøgende, hvis den også skal være konstruktiv og løsningsorienteret? Det spørgsmål debatterer et panel […]

Danske Medier om Copyright-reform: Vigtig anerkendelse af udgiverne

Efter mere end to og et halvt års forhandlinger er EU-Kommissionen, Parlamentet og medlemslandene blevet enige om nye regler for ophavsretten.  ”Vi har endnu kun set hovedkonklusionerne i aftalen, men vores umiddelbare indtryk er positivt. Copyright-reformen er vigtig i forhold til udgivernes rettigheder. Aftalen skal beskytte medierne mod uretmæssig udnyttelse af indholdet og sikre muligheden […]

Ny rapport: Journalister har høj arbejdsevne og godt helbred

Journalister har en høj fysisk og psykisk arbejdsevne samt et godt helbred. Sådan lyder det fra journalisterne selv i den nye undersøgelse ”Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred 2018” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I rapporten skal journalister, blandt en række medarbejdergrupper, svare på spørgsmål om deres arbejdsmiljø. Resultaterne viser, at journalisterne vurderer egen arbejdsevne […]

Opfordrer den Filippinske regering til at droppe anklager mod journalist

Danske Medier og Dansk Journalistforbund (DJ) har i et åbent brev opfordret den Filippinske regering til at droppe anklagerne mod den Filippinske journalist Maria Ressa og hendes online medie, Rappler. Morten Langager, adm. direktør for Danske Medier, og Lars Werge, formand for DJ, som har sendt brevet til den Filippinske ambassade, skriver: “We ask your […]

Danske Medier om Copyright-reform: Vigtig anerkendelse af udgiverne

Efter mere end to og et halvt års forhandlinger er EU-Kommissionen, Parlamentet og medlemslandene blevet enige om nye regler for ophavsretten. ”Vi har endnu kun set hovedkonklusionerne i aftalen, men vores umiddelbare indtryk er positivt. Copyright-reformen er vigtig i forhold til udgivernes rettigheder. Aftalen skal beskytte medierne mod uretmæssig udnyttelse af indholdet og sikre muligheden […]

Årets Avisside: Sidste frist 27. februar

Danske Medier kårer Årets Avisside igen til april. Sidste frist for indsendelse af bidrag er 27. februar 2019. Igen i år inviteres alle danske journalistisk redigerede aviser og dagblade til at deltage i designkonkurrencen Årets Avisside 2019. Som foregående år konkurreres der i fem kategorier. Det er avissider publiceret i perioden fra 1. januar 2018 […]

Danske Medier: Vi er bekymrede for lovforslag om cybersikkerhed

I lighed med en lang række andre organisationer advarer Danske Medier imod en række elementer i det lovudkast omkring cybersikkerhed, som Forsvarsministeriet har sendt i høring. Foreningen anerkender behovet for øget cybersikkerhed, men er bekymrede for virksomhedernes retssikkerhed. ”Foreningen finder det meget vidtgående og principielt stærkt betænkeligt, at der ved lov indføres en mulighed for […]

Danske Mediers digitale priser: Sidste frist 27. februar

Danske Mediers digitale priser uddeles igen til maj. Bidrag bedes indsendt senest 27. februar 2019. Igen i år inviteres alle danske journalistisk redigerede medier til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers digitale priser 2019. Som foregående år konkurreres der i følgende fem kategorier: Årets digitale lokale/regionale nyhedsmedie: Belønner nyhedsflow, visuelt udtryk og brugervenlighed – […]

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599 Pr. mail Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K 30. januar Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed – sagsnummer 2018/006599 Danske Medier ønsker hermed at fremkomme med bemærkninger […]

Danske Medier og Publicistklubben i nyt samarbejde om events

I arbejdet med at udvikle events der skaber merværdi for vores medlemmer har Danske Medier indledt et samarbejde med Publicistklubben, der blev etableret for næsten 140 år siden som Kjøbenhavns Journalistforening. 19. februar inviterer vi til det første fælles debatarrangement, hvor temaet er publicisme. Danske Medier og Publicistklubben indleder i 2019 et nyt samarbejde. Samarbejdet […]