Vedr.: EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden

Danske Medier har noteret, at EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden har til formål at udgøre den fremadrettede ramme for forbrugerpolitikken på en række nøgleområder, der bl.a. omfatter øn- sker om at højne såvel forbrugerindflydelse som forbrugerindsigt inden for områderne grøn og digital omstilling, at øge beskyttelse af sårbare forbrugere mod forskellige former for handelspraksis herun- der grønvaskning (miljøudsagn mv.), at sikre bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder samt at øge internationalt samarbejde.

Dansk rapport dokumenterer: Platformenes dataindsamling er konkurrenceforvridende

Vi håber, at undersøgelsens resultater på sigt kan være med til at skabe mere fair markedsvilkår, udtaler Louise Brincker, adm. direktør i Danske Medier.

Danskernes brug af nyhedsmedier: Stabil tillid og stigende betalingsvillighed

Danske Medier ser nærmere på RUC’s årlige rapport, der dokumenterer udviklingen i danskernes brug af nyhedsmedier.

Ugeavisernes Årspriser: Guld til Ugeavisen Esbjerg, Lokalavisen Århus, Ugeavisen Faaborg og til Rødovre Lokalnyt’s ildsjæl André Lafrenz Bentsen

Traditionen tro blev priserne overrakt i forlængelse af Ugeavisernes Efterårsseminar, der afholdes i samarbejde mellem Danske Medier og De Lokale Ugeaviser med formålet om at samle, inspirere og hylde branchen.

Dagspressens Fond: Uddeling i 2020

Pressemeddelelse: Dagspressens Fond har i 2020 givet bevillinger på i alt 95.000 kr.