Fine takter i EU’s nye regulering af det digitale marked

”Der er gjort tiltag for at sikre mere fri konkurrence på det digitale marked, og det er positivt, at der tilsigtes øget transparens på sociale medier, mere gennemsigtighed om annoncer og bedre beskyttelse af bl.a. mediers kundedata. Det skaber dog noget uklarhed, at visse meget centrale regler er udlagt som punkter Kommissionen kan specificere hen ad vejen,” udtaler Allan Sørensen, EU Policy Officer i Danske Medier.

Sociale platforme skal nu fjerne terrorindhold inden for én time

Nye EU-regler kræver, at sociale platforme som Facebook fjerner terrorindhold inden for én time, men hvordan stiller det journalistisk indhold?

Aviser eller Facebook? Her er fakta i debatten om, hvordan politikerne når ud til flest danskere

Hvordan når man som politiker ud til flest danskere? Midt i en sundhedskrise, hvor kommunikationsbehovet er større end nogensinde, er det en ekstra overvejelse værd. Så her er, hvad vi rent faktisk ved om danskernes brug af henholdsvis medier og sociale platforme som Facebook.

Mediebranchen lancerer fælles kodeks mod seksuelle krænkelser

Mediebranchen får nu et fælles kodeks, der skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Kodekset er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Danske Medier, DMJX – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation, Producentforeningen, HK Privat og journalistuddannelserne på SDU og RUC.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer)

Dansk Journalistforbund og Danske Medier har sympati for ønsket om en styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Organisationerne finder imidlertid ikke, at der er behov for den yderligere begrænsning af ytringsfriheden, som
indsættelse af ordene ”kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika” i straffelovens § 81, nr. 6, og
§ 266 b, stk. 1, må formodes at give anledning til i praksis.