Invitation til Årets Avisside 2020

Igen i år inviteres Danske Mediers medlemmer til at deltage i designkonkurrencen for landets aviser.

Danske Mediers Digitale Priser 2020

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2020? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers Digitale Priser 2020.

Vedr. høring over ændring af markedsføringsloven (kviklån og sponsorater)

Høringssvar Danske Medier

Danske Medier har med tak modtaget forslag til lov om ændring af lov om markedsføring m.v. i høring. Foreningen har ikke kommentarer til indholdet i lovforslaget, der som tilsigtet vil indføre en undtagelse til forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1 afgrænset til sponsorindtægter til dansk idræts- og foreningsliv.

Danske Medier har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedr. nye regler om forbrugerkøb

Danske Medier digital

Købelovens regler om forbrugerkøb har stor betydning for det juridiske forhold mellem sælger og køber. Derfor har Danske Medier fokus på de konsekvenser, som den foreslåede implementering af to nye EU-direktiver i købeloven vil kunne medføre for mediernes transaktioner med forbrugere.

Vedr. høring om implementering af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold

Høringssvar fra Danske Medier 24. februar 2021. Danske Medier har med tak modtaget delbetænkning I (nr. 1576/2021) om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold i høring. Danske Medier har noteret, at det overordnede formål med de to nye EU-direktiver om henholdsvis varer og digitale tjenester er at ensrette og modernisere reguleringen af aftaler […]

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (gennemførelse af dele af DSM-direktivet og SatCabII-direktivet m.v.)

Høringssvar fra Danske Medier til Kulturministeriet 22. januar. Danske Medier har med tak modtaget Kulturministeriets høring over forslag til lov om ændring af lov om ophavsret, der skal gennemføre dele af DSM-direktivet og SatCabII-direktivet m.v. Foreningen vil i det følgende alene kommentere de dele af lovforslaget, der vedrører DSM-direktivets (herefter blot ”direktivets”) bestemmelser, navnlig den […]

Her er EU-direktivet, som Google godt kunne have været foruden

Én bestemt artikel i et copyright-direktiv fra EU er igennem de seneste uger blevet genstand for heftig debat. Den såkaldte publisher’s right har bl.a. fået Google til at kommunikere offensivt i en række danske medier.

Danske Medier til Joy Mogensen: Vi står over for lukninger, hvis ikke vi sikrer støtte til de lokale ugeaviser nu

Vi risikerer, at flere lokale ugeaviser må lukke inden for den nærmeste fremtid. Så klart er budskabet fra Danske Medier, der nu ser sig nødsaget til at appellere til regeringen om, at forårets annoncekompensationspakke bliver genaktiveret for lokale ugeaviser, og at Folketinget vedtager og hasteimplementerer en ugeavispulje.

Vedr. høring til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Høringssvar fra Danske Medier, Grakom og Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder til Miljøministeriet 5. februar 2021. Danske Medier, Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder og Grakom, afgiver hermed et fælles høringssvar til forslag om undersøgelse af en ”Ja tak”-ordning som foreslået i den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.                        Indførelse af en ”Ja tak”-ordning […]