Regeringen bryder med armslængdeprincip, når de blander arbejdsmarkedspolitik ind i medieforhandlingerne

Danske Medier mener, at det er stærkt kritisabelt at kæde medieforhandlingerne sammen med arbejdsmarkedspolitik og et brud på den armslængde, der skal være mellem statsmagt og frie medier.

Medieudviklingen i 2021 afslører behov for mediepluralisme og investering i (audio)visuelle formater til unge medieforbrugere

Medieudviklingen 2021 viser, at danskerne samlet bruger ligeså meget tid på medier som sidste år. Samtidigt viser rapporten en generel fremgang til det digitale medieforbrug og on-demand tjenester som podcast og streaming af video, hvilket understreger det presserende behov for fair konkurrencevilkår.

Kommentar: Et pluralistisk mediebillede er afgørende for lige adgang til oplysning

I starten af denne uge udkom Kulturministeriet med en Kort Nyt-rapport vedrørende nyhedsabonnementer. Rapporten viser, ikke overraskende, at der er forskel på, hvem der tegner abonnement, og hvem der i højere grad opsøger gratis nyheder. Understøttelsen af et pluralistisk medieudbud er derfor afgørende for lige adgang til oplysning.

Høringssvar vedr. lov om regulering af sociale medier

Høringssvar Danske Medier

Forslaget indeholder en undtagelse for indhold, der er underlagt medieansvarsloven, og sociale medier kan ikke blive pålagt at fjerne mediers indhold som følge af loven. Erfaringen viser imidlertid, at nedtagning med henvisning til ”ulovligt indhold” kun udgør en meget lille andel.

Høringssvar vedr. forslag om EU-regulering af politisk reklame

Danske Medier høringssvar

Danske Medier tilslutter sig målsætningerne om at skabe høj gennemsigtighed om politisk reklame og beskyttelse af personoplysninger, men mener at det kan løses mere hensigtsmæssigt ved hjælp af GDPR, markedsføringslovgivningen og den kommende Digital Services Act.

Juridisk konsulent til Danske Medier

Danske Medier søger en dygtig jurist til tiltrædelse hurtigst muligt.

Velskrivende presse- og kommunikationskonsulent til Danske Medier

Danske Medier søger en sproglig og politisk stærk medarbejder, der i samarbejde med det øvrige sekretariat kan drive Danske Mediers kommunikation og støtte op om foreningens strategiske mål. Frist 10. januar 2022.