The Ukrainian Media Fund exploring new partnership with the German Marshall Fund

For the past 15 months, the Ukrainian Media Fund (UMF) has delivered substantial aid to Ukrainian journalists and publishers to help them continue to perform their vital mission under extremely difficult conditions caused by the Russian full-scale invasion of Ukraine. Founded by the Nordic media associations, Bonnier News and the Gazeta Wyborcza Foundation in March 2022, the UMF is dedicated to directly supporting journalists and publishers in the war zone.

Hvor langt rækker flinkeskolen?

Det er med meget stor bekymring at Danske Medier, DR og TV 2 erfarer, at kulturministeren har følt sig presset til at skifte holdning i forhold til, hvad han sagde så sent som 8. maj.

Danske Medier roser ny postaftale, men rejser problematik om magasiner

Regeringen har med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige indgået aftale om en ny postlov. Med aftalen lægges der op til en tiltrængt modernisering og liberalisering af postmarkedet. Danske Medier roser aftalen, men mener samtidig, at der udestår en opklaringsopgave vedrørende magasindistribution.

Her er de nominerede til Anders Bording Priserne 2023

Juryen har fundet årets nominerede til Anders Bording Priserne. De mange gode indstillingerne afspejler, at projekterne har været præget af både opfindsomhed og nytænkning.

Danske Medier satte unges brug af podcast og tech-giganters forretningsmodeller under lup på Folkemødet

Igen i år kunne du møde Danske Medier under solen på årets Folkemøde. I to forskellige debatter blev der først taget fat på unges medievaner, og dernæst blev der tunet ind på, hvordan vi sikrer, at de største tech-virksomheders indflydelse på samfund og medier holder sig indenfor demokratiets spilleregler.

Bred medieaftale sikrer tiltrængt ro om mediernes politiske rammevilkår

Danske Medier roser regeringens nye medieaftale for at sikre en længe ønsket ro om mediernes rammevilkår. En pulje til skattelettelser for publicistiske magasiner og et hævet ambitionsniveau over for techgiganter vækker begejstring, men fortsat mangel på objektivitet og gennemsigtighed i mediestøtten skæmmer.

Danske Medier: Håndhævelse af tech-regulering skal være førsteprioritet

Regeringens ekspertgruppe for techgiganter har lavet en fremragende rapport om demokratisk kontrol med techgiganternes forretningsmodeller, der bør være en brændende platform for både regeringen og Folketinget. Danske Medier hæfter sig især ved det meget stærke fokus på at håndhæve og bruge eksisterende dansk og europæisk lovgivning.

Vinderne af Danske Mediers Design- og Innovationspriser 2023

I dag blev kreative og innovative medieproduktioner hyldet til Danske Mediers Design- og Innovationspriser på Klub i København. Vinderne blev kåret med bobler, og dagen bød derudover på inspirerende oplæg om alt fra AI til udvikling af erhvervsjournalistikken udenfor de store byer.

Danske Mediers høringssvar over public service-redegørelser

Danske Medier appellerer til, at public service-redegørelserne for fremtiden redegør for, hvordan samtlige krav i public service-kontrakten er blevet overholdt. Således skal det være tydeligt, hvordan DR har efterlevet kravet om ikke at konkurrere med de private aktører, ligesom DR fremover skal sikre reel gennemsigtighed i sine udgifter.

Regeringen taber oplagt mulighed for at styrke medierne overfor techgiganter på gulvet

Den danske regering vil implementere et EU-direktiv i dansk copyright lov uden at inkludere en oplagt mulighed, der ellers ville styrke danske frie mediers vilkår overfor techgiganterne.