Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Danske Medier var beklageligvis ikke medtaget på høringslisten, da Justitsministeriet sendte det ovenfor nævnte lovforslag i høring 25. august 2023. Foreningen ønsker imidlertid hermed at fremkomme med sine bemærkninger til lovforslaget.

Stabile læsertal for danske dagblade

I dag har Kantar Gallup offentliggjort de nyeste læsertal for danske dagblade i perioden 2. halvår 2022 til og med 1. halvår 2023.

Nu kan du søge støtte til dit journalistiske projekt hos Dagspressens Fond

Dagspressens Fond har åbnet for ansøgninger til journalistiske og dagsbladsrelevante projekter. Der kan søges om støtte til uddannelse, studierejser eller videnskabeligt arbejde, der kan skabe fælles værdi for danske aviser og medier.

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansksproget indhold (Kulturbidragsloven)

Danske Medier høringssvar

Danske Medier finder principielt, at enhver yderligere beskatning af medievirksomhederne er uønskelig, og at hensynet til de publicistiske mediers udbredelse og demokratiske funktion i samfundet er vigtigere end marginale forøgelser af skatteprovenuet.

Vinderne af Anders Bording Priserne 2023

I dag blev årets vindere af Anders Bording Priserne 2023 kåret til fejring og hyldest i Altingets Gård.