Aflysning af større arrangementer grundet COVID-19 – forlængelse af støtteordning

I marts 2020 fremlagde Regeringen en kompensationsordning for arrangører af større offentlige arrangementer i Danmark, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse større arrangementer grundet COVID-19.

Støtteordningen var til at starte med møntet på arrangementer planlagt til afholdelse i perioden 6. til 31. marts 2020. Et bredt flertal i Folketinget blev den 18. april 2020 enige om, at ordningen forlænges til at gælde for arrangementer i perioden 6. marts til 31. august 2020.

Betingelserne for anvendelse af støtteordningen er ligeledes blevet korrigeret, så den nu finder anvendelse på arrangementer, som skulle have haft flere end 350 deltagere. Arrangementer som omfattes af ordningen defineres som:

  • Enkeltstående begivenheder i Danmark, som er enestående i deres indhold- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
  • Enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højst hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Med ordningen kompenseres arrangørerne for underskud ved arrangementet (udgifter fratrukket indtægter). Det bemærkes, at der skal være tale om et tab, som er påviseligt knyttet til aflysningen/ændringen af arrangementet, og som ikke kunne/kan afværges eller som dækkes på anden vis, fx af forsikrings eller andre statslige kompensationsordninger.

Forlængelsen og udvidelsen kompensationsordningen reguleres yderligere i aktstykke og ved udstedelse af nærmere bestemmelser i bekendtgørelse.

Du kan læse mere om betingelserne for brug af støtteordningen i Regeringens faktaark om støtte for aflysning af støtte arrangementer som følge af COVID-19 her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Faktaark_-_forlaengelse_af_kompensationsordning_for_arrangoere.pdf

Aftaleteksten om udvidelse af støtteordningen kan findes her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftaletekst_-_Forlaengelse_og_udvidelse_af_kompensationsordning_til_arrangoerer.pdf

Ansøgning om brug af støtteordningen kan ske her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/

5760406-513
Tilbage
Hjælpepakke kommer medierne til gode

Corona-hjælpepakken til mediebranchen, som et bredt flertal af Folketingets partier netop er blevet enige om, holder hånden under medierne i en tid, hvor deres samfundsopgave er essentiel.

Møde mellem Danske Medier og kulturministeren

Formand for Danske Medier og adm. direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener samt adm. direktør i Danske Medier Louise Brincker mødes i morgen søndag 29. marts 2020 med kulturminister Joy Mogensen (S). Parterne skal drøfte mediernes udfordringer som konsekvens af coronakrisen og hvilke løsninger, der vil kunne tilgodese mediebranchen.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.