Phone_DMR_Artikel
 

Det Danske Reklamemarked 2019 – mere end 6 ud af 10 annoncekroner går digitalt

IRM har i dag offentliggjort Det Danske Reklamemarked 2019 (Reklameforbrugsundersøgelsen) udarbejdet sammen med Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier Research. Undersøgelsen viser, at den samlede annonceomsætning for 2019 i Danmark er steget med 2 pct. i forhold til 2018.

Danske Medier har i løbet af april offentliggjort den samlede omsætning i 2019 på det digitale annoncemarked i analysen Online Markedsstatistik. Tilsvarende blev omsætningen for dagblade i 2019 offentliggjort i sidste uge.

Rapporten Det Danske Reklamemarked 2019 viser det samlede overblik over vindere og tabere på annoncemarkedet. Helt overordnet konstateres det, at den strukturelle udvikling fra trykte til digitale medier understreges yderligere.

Biograf og online video har tocifrede vækstrater, mens radio for første gang i mange år må konstatere et fald.

I reelle kroner er det endnu engang internet, der ubetinget står for den største fremgang og omsatte for mere end 8,5 mia. kr. i 2019, ud af godt 14 mia. kr.  Der henvises i øvrigt til rapporten Online Markedsstatistik 2019 for detaljer om den digitale vækst.

Skandinavien

Udviklingen i annonceomsætningen i Danmark, Norge og Sverige ligger i 2019 på niveau med hinanden efter, at Sverige i 2018 stod med en voldsom vækst i modsætning til udviklingen i Danmark og Norge.

De skandinaviske data stammer fra IRMs årlige medieomsætningsstatistikker. De overordnende tabeller er til rådighed som appendix til Det Danske Reklamemarked 2019, der kan rekvireres via Danske Medier Research.

Foreningen Dansk Reklameforbrugsundersøgelse – der forestår undersøgelsen – er stiftet af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Indsamlingsarbejdet er igen i år foregået i samarbejde med IRM – Institut for Reklam- og Marknadsstatistik, der desuden udarbejder både danske og nordiske prognoser for reklamemarkedet.

Ekstern lektor Ole E. Andersen, CBS har medvirket som særlig sagkyndig.

Rapporten kan købes ved at kontakte Direktør Marianne Bugge Zederkof på mbz@danskemedier.dk.

Prisen for medlemmer af Danske Medier/Kreativitet & Kommunikation er 2.995 kr. ex. Moms.

Prisen for ikke-medlemmer er 7.995 kr. ex. moms

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31

Mest læste

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)