Phone_DM_Artikel
 

Mediestøtte: Medienævnet har udgivet sin årsrapport for 2019

Medienævnet offentliggjorde i marts sin rapport for aktiviteterne i 2019. Af rapporten fremgår det hvilke medier og projekter, der har modtaget støtte. Fire nye medier har fået deres ansøgninger godkendt, så i alt 68 medier kommer til at modtage redaktionel produktionsstøtte i 2020. I alt er der fordelt 387 mio. kr. til henholdsvis redaktionel produktionsstøtte (370 mio. kr.) og innovationspuljen (17 mio. kr.)

Der er fire nye modtagere af produktionsstøtte. Det er henholdsvis Kulturmonitor, Science Report, Sermitsiaq AG / www.sermitsiaq.AG og NB-Nyt. 10 medier har forgæves ansøgt om redaktionel produktionsstøtte. Afslagene begrundes hovedsageligt med:

  • at mediet ikke henvender sig til en bred kreds af brugere, men alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper
  • at mediet ikke kan betragtes som et nyhedsmedie i lovens forstand
  • at det redaktionelle stof ikke kan anses for primært at behandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer.

21 af i alt 59 ansøgninger om innovationsstøtte blev godkendt for 2020, hvilket er på niveau med foregående år.

Næste frist for ansøgninger

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er 1. oktober 2020 kl. 12.00. Hvis nyhedsmediet i forvejen modtager tilskud til redaktionel produktion, skal der ikke ansøges forfra. I stedet skal nyhedsmediets redaktionelle omkostninger indberettes.

Læs mere om kriterier for redaktionel produktionsstøtte her.

Næste frist for tilskud til af trykte og skrevne medier (Innovationspuljen) er 14. august 2020. Der åbnes der for ansøgere ca. to måneder før fristen. Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier, både ved etablering af et nyt, selvstændigt medie eller omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie.

Læs mere om kriterier for Innovationspuljen på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

Medienævnets medlemmer består af

  • Thomas Riis, formand, professor, dr. jur.
  • Ida Willig, professor (MSO)
  • Peter Nordgaard, økonomidirektør
  • Trine Nielsen, rektor
  • Anna B. Holm, lektor
  • Linda Garlov, direktør (indstillet af Dansk Journalistforbund)
  • Mathias Bruun, forstander og forlagschef (indstillet af Danske Medier)

Det nuværende Medienævn er udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev