17_I dine øjne... borgere_stor
 

RUC-undersøgelse: Sociale medier spreder misinformation i samfundet

Pressemeddelelse

Ifølge danskerne er det de sociale medier, som spreder mest misinformation i samfundet. Det viser resultater fra undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019, gennemført af Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet. Undersøgelsen, der i år er gennemført for første gang, viser også, at det er er de journalistisk redigerede medier, som bidrager bedst til at oplyse samfundet, ifølge danskerne.

Mange danskere har i dag sociale medier som væsentligste nyhedskilde, men der er tydelige forskelle i oplevelsen af, hvad henholdsvis journalistisk redigerede medier og sociale medier bidrager med i et demokratisk samfund.

Over to tredjedele af borgerne i Danmark mener, at vi er mest afhængige af journalistisk redigerede medier i et velfungerende demokratisk samfund. Kun godt hver tiende svarer sociale medier.

Resultaterne kommer fra undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019, som i en rundspørge har spurgt danskerne om, hvad de faktisk oplever som publicistisk værdi, og hvor de oplever, at de får den. Undersøgelsen er gennemført af Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet.

Danskerne oplever, at det er de journalistisk redigerede medier, som i høj grad bidrager med vigtige funktioner i et demokratisk samfund, og som er den medietype, som et demokratisk samfund er mest afhængig af. 71,7 pct. svarer, at journalistisk redigerede medier leverer mest sand og faktuel oplysning og viden. Modsat svarer kun 8,2 pct., at det er de sociale medier, der leverer mest sand og faktuel oplysning og viden.

Figur 17, Publicistisk Barometer 2019

Danskerne udtrykker også bekymring og skepsis omkring sociale mediers rolle i forhold til polarisering af samfundet og spredning af misinformation.

67,8 pct. svarer, at sociale medier spreder mest misinformation i samfundet, mens 13,2 pct. mener, at journalistisk redigerede medier spreder mest misinformation.

44 pct. svarer, at sociale medier polariserer samfundet mest, mens 19 pct. mener, at journalistisk redigerede medier polariserer samfundet mest. 

”Vores nye analyse Publicistisk barometer 2019 viser en klar opmærksomhed i befolkningen omkring de sociale mediers skyggesider. Det tyder på, at de mange skandalesager, der i de seneste år har ramt forskellige sociale medier, har gjort indtryk på befolkningen. Analysen viser, at borgerne stadig ser en klar sammenhæng mellem journalistiske medier og demokrati. Det er vigtigt at få understreget i en tid, hvor mange platforme kæmper om brugernes opmærksomhed, og hvor kritik af de journalistiske medier er rykket højere op på dagsordenen”, siger medieforsker Mark Blach-Ørsten fra Roskilde Universitet.

Analysen viser, at borgerne stadig ser en klar sammenhæng mellem journalistiske medier og demokrati. Det er vigtigt at få understreget i en tid, hvor mange platforme kæmper om brugernes opmærksomhed, og hvor kritik af de journalistiske medier er rykket højere op på dagsordenen

Alle resultater fra undersøgelsen ”Publicistisk Barometer 2019” offentliggøres 7. maj i forbindelse med Mediernes Årsdag.

”Vi glæder os meget til, at Mark Blach-Ørsten, Eva Mayerhöffer og Ida Willig præsenterer resultaterne fra Publicistisk barometer 2019 for mediechefer og politikere på Mediernes Årsdag. Undersøgelsen kan gøre os klogere på det, man kan kalde den publicistiske tilstand i Danmark, og er et barometer over danskernes oplevelse af publicisme og demokrati anno 2019. De resultater, som forskerne allerede løfter sløret for i dag, fortæller os, at publicismen og de journalistiske medier har et solidt fundament i Danmark – og nyder bred opbakning. Barometeret fortæller os også, at et sundt demokrati ifølge borgerne har brug for journalistiske medier med et oplysende formål”, siger adm. direktør i Danske Medier, Morten Langager.

Hele rapporten vil være tilgængelig 7. maj, når resultaterne er blevet præsenteret på Mediernes Årsdag.

____

Om undersøgelsen Publicistisk barometer 2019
Publicistisk barometer 2019 søger – for første gang – at komme et spadestik dybere i debatten om mediernes demokratiske rolle og undersøge, hvad danskerne rent faktisk oplever som publicistisk værdi, og hvor de oplever, at de får den.

Rapporten er udført af Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet med støtte fra Dagspressens Fond og publiceres i samarbejde med brancheforeningen Danske Medier. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2.031 CAWI-interview med personer i alderen 18 år+ i perioden 8.-15. marts 2019.

Undersøgelsen stiller spørgsmål om både journalistisk redigerede medier, der producerer nyheder og er platforme for journalistisk redigeret debat, og om sociale medier, der distribuerer nyheder og er platforme for det, man kan betegne som algoritmisk redigeret debat. Rapporten lægger særlig vægt på respondenternes oplevelse af de journalistisk redigerede nyhedsmedier.

Om Danske Medier 
Danske Medier er en brancheorganisation for de private danske medier. Vi kæmper for de journalistisk redigerede medier, det frie ord, den frie uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev