Techgiganter
 

Danske Medier i høringssvar: Kommissionen bør overtage tilsyn med techgiganter

Danske Medier foreslår, at tilsynet med techgiganterne flyttes fra nationale myndigheder til alene at høre under Kommissionen. Forslaget fremgår af Danske Mediers høringssvar vedr. EU-Kommissionens fremsatte forslag til en kommende Digital Services Act. 

Det er urimeligt og stærkt konkurrenceforvridende, at meget store onlineplatforme (+45 mio. brugere) kan vælge deres nationale tilhørsforhold inden for EU alt efter, hvor de tilbydes den mest lempelige tolkning og håndhævelse af regler. Samtidig udgør tilsynet med meget store onlineplatforme et urimeligt stort pres på en enkelt myndigheds ofte begrænsede ressourcer som følge af sagernes kompleksitet og omfang.

Begge dele kan afhjælpes ved, at meget store onlineplatforme i stedet underlægges en fælles EU-tilsynsmyndighed. Danske Medier foreslår derfor, at meget store onlineplatforme helt og alene skal være underlagt Kommissionens tilsyn i stedet for nationale myndigheder.

På GDPR-området konstaterer foreningen gang på gang, at f.eks. Google og Facebook i henhold til den irske tolkning kan slippe afsted med at indhente samtykke ved at præsentere brugere for en tekst, hvor de kun har mulighed for at klikke ”ok”.

Danske virksomheder derimod skal jf. det danske Datatilsyns udlægning af samme lov følge langt strengere krav, hvilket fører til urimelig forskelsbehandling. Det medfører en markant forskel i andelen af brugere, der afgiver samtykke, hvilket giver techgiganterne en enorm fordel. Denne form for dybt skadelig konkurrenceforvridning bør ophøre hurtigst muligt og undgås i fremtidig regulering af det digitale marked.

Danske Medier peger på følgende ift. EU-Kommissionens forslag

  1. At meget store onlineplatforme også bør pålægges selv at afsøge egne tjenester og at fjerne åbenlyst ulovligt indhold.
  2. At meget store onlineplatforme helt og alene skal være underlagt Kommissionens tilsyn i stedet for nationale myndigheder.
  3. At ansvaret for at give retvisende og fyldestgørende information om kriterier anvendt til målretning af annoncering alene påhviler de aktører, som anvender kriterierne.
  4. At publicistiske mediers indhold, der er underlagt et redaktionelt ansvar og kontrol, skal undtages fra forordningens bestemmelser og platforme skal ikke kunne pålægges at fjerne sådanne mediers indhold.
  5. Danmark bør tilsigte, at forslagene 1) krav til sporbarhed af handlende, 2) særligt fokus på meget store onlineplatforme og 3) at der ikke introduceres yderligere databeskyttelsesregler fastholdes i de videre forhandlinger.

Spørgsmål vedr. Digital Service Act kan rettes til Allan Sørensen på as@danskemedier.dk

Mest læste

Læs også

Danske Mediers Digitale Priser 2020

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2020? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers Digitale Priser 2020.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)