1-1-o9otz529dbvt3pbmpbafsqpe5lxjqcytae9zn9ug4k
 

Danske Medier med skarp kritik efter Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse

Pressemeddelelse

Danske Medier appellerer til, at Radio- og tv-nævnet følger op på DR’s overholdelse af kravene i public service-kontrakten, herunder særligt kontraktens afsnit 2 om ’Rolle og Overordnede formål’ og får gjort klart overfor DR, hvad disse krav nærmere indebærer.

De danske public service-medier skal hvert år redegøre for, hvordan de lever op til deres respektive public service-kontrakter. Radio- og tv-nævnet gennemførte efter sin seneste redegørelse en høring, hvor Danske Medier gav sine bemærkninger til DR’s redegørelse for opfyldelsen af deres public service-kontrakt for 2021.

I Danske Mediers høringssvar af maj 2022, blev det konstateret, at DR ikke forholder sig til public service-kontraktens for 2019-2023 afsnit 2 vedrørende ’Rolle og Overordnede formål’. Her fremgår det, at:

”DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere. DR skal derfor ikke sende alt til alle. DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål.”

Radio- og tv-nævnet har ikke forholdt sig til dette væsentlige punkt i public service-kontrakten, selvom der længe har været debat om DR’s online nyhedstilbud, der har som erklæret mål at være ’et egentligt nyhedssite’.

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, udtaler:

“I dag stiller DR gratis det samme medieprodukt til rådighed for mediebrugerne, som de private medier skal finansiere på markedsvilkår. Og jeg tror ærligt talt ikke, at den almindelige nyhedsforbruger kan se forskel på dr.dk og en privat netavis – lige med den undtagelse, at der på DR ikke er annoncer og abonnementskrav. Det er åbenlyst konkurrenceforvridende og uforeneligt med public service-kontrakten – og det er stærkt problematisk, at tilsynet tilsyneladende ser passivt til.”

Mads Brandstrup uddyber: 

”Det er afgørende, at DR og de øvrige public service-medier overholder deres public service-kontrakt, og at myndighederne holder øje med, om alle dele af kontrakten overholdes. Ellers ved vi reelt ikke, hvad vi betaler til.”

Behov for en klar afgrænsning af public service-indholdet
Danske Medier er i dialog med EU Kommissionen om DR’s tilstedeværelse på nettet og vigtigheden af, at DR overholder sine forpligtelser indenfor rammerne af public service-kontrakten. Om dialogen med EU Kommissionen, siger Mads Brandstrup:

“Sammen med EU Kommissionen søger vi at få afklaret rammerne for DR’s tilstedeværelse på markedet, fordi den tidligere regering ikke har vist lydhørhed for problemet. Vores forhåbning er derudover, at det nye Folketing vil kigge på problemet – det ville alt andet lige være den letteste løsning, men ellers er vi villige til at få det afklaret ved EU-domstolen.”

Danske Medier konstaterer også, at Radio- og tv-nævnet ikke forholder sig nærmere til det stadigt voksende antal podcasts fra DR LYD, og om tilvæksten i de nye lydprodukter harmonerer med det overordnede formål i DR’s public service-kontrakt. I forhold til DR’s udgifter har Radio- og tv-nævnet heller ikke forholdt sig nærmere til DR’s manglende redegørelse for hvor stor en del heraf, der er anvendt på indhold med et egentligt public service-formål.

Denne nødvendige afgræsning af public service-indholdet bliver så meget desto mere relevant i lyset af DR’s aftale med Netflix om bl.a. streamingrettigheder til dramaserien ‘Borgen’ og det forhold, at DR er begyndt at anvende betalt markedsføring i promoveringen af deres programmer.

Mads Brandstrup tilføjer:

”Det er meget bekymrende at se, hvad en offentligt finansieret medievirksomhed som DR kan bruge deres penge til. Der er efterhånden flere problematiske forhold omkring DR, som forbigås konsekvensfrit, og her kunne tilsynsmyndigheden godt være mere kritisk i sin gennemgang af DR’s redegørelse.”

Danske Medier appellerer til, at Radio- og tv-nævnet følger op på DR’s overholdelse af kravene i public service-kontrakten, herunder særligt kontraktens afsnit 2 om ’Rolle og Overordnede formål’ og får gjort klart overfor DR, hvad disse krav nærmere indebærer.

Josefine Anker
Presse- og kommunikationskonsulent

joa@danskemedier.dk
Mobil: 61 77 08 43

Læs også

Forecast af annoncemarkedet for podcast på det danske marked

I Medieudviklingen 2023 fra DR Analyse bliver det fremhævet, at væksten i podcastdækningen er stagneret og endda faldende for enkelte målgrupper. DR finder tendensen i egne undersøgelser, men samme tendens kan findes i andre kilder, tilgængelige for markedet, såsom Index Danmark, radiomålingens ”Annual Survey” og Gallups Lokal Index. Den tilsyneladende stagnerede vækst har fået Danske Medier Research til at dykke dybere i tallene og undersøge potentialet for podcastmarkedet i et tiårigt perspektiv. Herunder hvilke barrierer, der udfordrer væksten i podcast.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev