Danske Mediers bestyrelse enige om demokratistøtte og nulmoms

Demokratistøtte og nulmoms fremover en del af Danske Mediers agenda

Danske Medier vil fremover tale med én stemme om demokratistøtte og nulmoms til digitale medier.

Det sker efter, at foreningens bestyrelse onsdag opnåede konsensus herom. Dermed er det en samlet organisation, der fremover udtaler sig og ikke de enkelte interessenetværk og mediegrupper.

Da Danske Medier blev stiftet, blev spørgsmålet om støtten til de private medier – demokratistøtten – og nulmomsen holdt uden for foreningens agenda.

Det blev op til interessenetværkene for Dagbladene og for Specialmedierne og de øvrige mediegrupper selv at varetage interesserne på dette område.

Erfaringerne fra forhandlingerne om den nye medieaftale var, at det svækkede alle gruppers interesser, at politikerne blev mødt med henvendelser fra en række medierepræsentanter, og at det ville have tjent alle bedst, hvis Danske Medier kunne have talt på alles vegne.

Derfor besluttede bestyrelsen i august at søge at nå konsensus om både demokratistøtten og nulmoms.

Det lykkedes onsdag. Efter sonderende møder med alle interessenter besluttede bestyrelsen, at støtten til private medier – demokratistøtten – fremover også er et område, hvor interesserne skal varetages af foreningen.

Bestyrelsen besluttede at tage udgangspunkt i medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti – herunder titellofter, den nye ugeavispulje og uændret bladpulje for ideelle blade.

Den vil samtidig arbejde for, at de medier – især specialmedier, som efter medieaftalen står til at miste støtte, fortsat kan få del i demokratistøtten – ligesom der skal arbejdes for digital nulmoms til alle digitale udgivelser – herunder også magasiner – der er omfattet af medieansvarsloven, og som producerer selvstændigt redaktionelt indhold.

Desuden vil foreningen arbejde for via public servicepuljen at få støtte til redaktionelle udgifter for lokale radioer, der har selvstændigt bearbejdet redaktionelt indhold.

Beslutningen betyder, at interessenetværkene ventes nedlagt inden året er omme. Der ventes indkaldt til netværksmøder/generalforsamlinger herom i den nærmeste fremtid, og her stilles forslag om, at netværkenes formuer overgår til Danske Medier.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at styrke foreningen ved at slå sekretariaterne i Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgiverforening sammen – men fortsat som to foreninger med to bestyrelser.

– Der er ingen tvivl om, at vi med beslutningerne vil stå stærkere som forening. Enigheden om demokratistøtte og nulmoms vil styrke foreningens rolle i debatten, og sammenlægningen af sekretariaterne vil styrke vores rådgivning af medlemmerne, siger Danske Mediers adm. direktør Morten Langager.

Mest læste

Læs også

Kursus for distributører 21.-22. oktober 2019

På kurset vil der blive lagt vægt på en grundlæggende forståelse af de to distributionsoverenskomster. Kurset er derfor særlig relevant for nye distributører, men erfarne distributører er også meget velkomne og vil kunne bidrage med erfaring fra egne sager.

Redaktørernes Dag 12. november: Læs om alle talerne

Den årlige konference for redaktører ”Redaktørernes Dag 2019” afholdes i år 12. november på Kvægtorvet ved TV 2 i Odense. På konferencens hjemmeside kan du nu læse om hver af de respektive talere, der blandt andre tæller Greg Barber, Director of Newsroom Product, The Washington Post, Alexandra Borchardt, Reuters Institute for the Study of Journalism og Anne Stig Christensen, adm. direktør, TV 2.

Markant portostigning på uddeling af dagblade og magasiner

PostNord har netop meldt deres priser ud for distribution af dagblade og magasiner i 2020. Dagbladenes omkostninger til distribution via PostNord vil stige. Taksterne i 2019 for for omdeling af et dagblad uden for byerne er i 2019 kr. 19,00 (9,00 + landtakst 10,00).

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)