Danske Mediers bestyrelse enige om demokratistøtte og nulmoms

Demokratistøtte og nulmoms fremover en del af Danske Mediers agenda

Danske Medier vil fremover tale med én stemme om demokratistøtte og nulmoms til digitale medier.

Det sker efter, at foreningens bestyrelse onsdag opnåede konsensus herom. Dermed er det en samlet organisation, der fremover udtaler sig og ikke de enkelte interessenetværk og mediegrupper.

Da Danske Medier blev stiftet, blev spørgsmålet om støtten til de private medier – demokratistøtten – og nulmomsen holdt uden for foreningens agenda.

Det blev op til interessenetværkene for Dagbladene og for Specialmedierne og de øvrige mediegrupper selv at varetage interesserne på dette område.

Erfaringerne fra forhandlingerne om den nye medieaftale var, at det svækkede alle gruppers interesser, at politikerne blev mødt med henvendelser fra en række medierepræsentanter, og at det ville have tjent alle bedst, hvis Danske Medier kunne have talt på alles vegne.

Derfor besluttede bestyrelsen i august at søge at nå konsensus om både demokratistøtten og nulmoms.

Det lykkedes onsdag. Efter sonderende møder med alle interessenter besluttede bestyrelsen, at støtten til private medier – demokratistøtten – fremover også er et område, hvor interesserne skal varetages af foreningen.

Bestyrelsen besluttede at tage udgangspunkt i medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti – herunder titellofter, den nye ugeavispulje og uændret bladpulje for ideelle blade.

Den vil samtidig arbejde for, at de medier – især specialmedier, som efter medieaftalen står til at miste støtte, fortsat kan få del i demokratistøtten – ligesom der skal arbejdes for digital nulmoms til alle digitale udgivelser – herunder også magasiner – der er omfattet af medieansvarsloven, og som producerer selvstændigt redaktionelt indhold.

Desuden vil foreningen arbejde for via public servicepuljen at få støtte til redaktionelle udgifter for lokale radioer, der har selvstændigt bearbejdet redaktionelt indhold.

Beslutningen betyder, at interessenetværkene ventes nedlagt inden året er omme. Der ventes indkaldt til netværksmøder/generalforsamlinger herom i den nærmeste fremtid, og her stilles forslag om, at netværkenes formuer overgår til Danske Medier.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at styrke foreningen ved at slå sekretariaterne i Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgiverforening sammen – men fortsat som to foreninger med to bestyrelser.

– Der er ingen tvivl om, at vi med beslutningerne vil stå stærkere som forening. Enigheden om demokratistøtte og nulmoms vil styrke foreningens rolle i debatten, og sammenlægningen af sekretariaterne vil styrke vores rådgivning af medlemmerne, siger Danske Mediers adm. direktør Morten Langager.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev