danskemedier
 

Erhvervsstyrelsen stopper kontrol af cookie-samtykke til webstatistik

12. november 2021: Opdatering: Af en tidligere version af denne artikel fremgik det, at: “Under en række forudsætninger vil det være muligt at bruge cookies til webstatistik uden samtykke, men man kan ikke kan stoppe med at indhente samtykke uden først at have sikret sig, at alle reglerne er overholdt.” I betragtning af, at ingen regler er ændret – kun tilsynspraksis – er Danske Mediers anbefaling, at man fortsat tager afsæt i lovgivningen, der kræver samtykke til brug af statistikcookies, ind til der er kommet nærmere afklaring.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de ligesom flere andre EU-lande fremadrettet ikke vil ”prioritere” at håndhæve krav om forudgående samtykke til ”cookies og lignende teknologier, der indsamler statistik til hjemmesideejerens egen brug, fx i form af trafikmåling, som ikke bygger en brugerprofil af den besøgende, eller hvor data gives videre til en tredjepart.” Bemærk, at krav om overholdelse af GDPR-reglerne naturligvis stadig gælder, og at det er Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed på det område.

Meddelelsen følger en lang indsats fra Danske Mediers side over for Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig udlægning af loven på området, der tilgodeser både brugere og udgivere.

Slipper man for at indhente samtykke til statistik-cookies?

I betragtning af, at ingen regler reelt er ændret – kun tilsynspraksis – er det Danske Mediers anbefaling, at man fortsat tager afsæt i lovgivningen, der kræver samtykke til brug af statistikcookies.

Behandlingsgrundlag

GDPR fastsætter, at persondata kun må anvendes med et gyldigt behandlingsgrundlag. Cookies til webstatistik er persondata, fordi de indeholder et unikt ID, som gør det muligt at registrere hvor mange forskellige enheder, der er på en hjemmeside. Der skal derfor enten foreligge et samtykke, en kontrakt eller legitim interesse.

Hvis man ønsker at behandle persondata til webstatistik på grundlag af samtykke, skal det fortsat indhentes præcis som tidligere. Hvis man i stedet ønsker at benytte sig af legitim interesse skal man overholder alle de gældende krav i den forbindelse – herunder at:

  1. Der foreligger en konkret interesseafvejning
  2. Dataindsamlingen er minimeret og pseudonymiseret fra start
  3. Der ikke finder videregivelse af persondata sted
  4. Der ikke indsamles følsomme oplysninger
  5. Data udelukkende anvendes til anonymiserede og aggregerede opgørelser

Bemærk i øvrigt, at der bør udvises særlige hensyn i forbindelse med trafikmåling af tjenester, der specifikt henvender sig til børn eller andre særlig sårbare grupper.

Danske Medier vil udgive en vejledning på området, når en række nærmere detaljer er afklaret med de relevante myndigheder, hvilket forventes klar i første kvartal 2022.

20180905_U7A8741_SH

Allan Sørensen
Digital chef

as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81

Læs også

Danske Medier lægger sag an mod Google

Google bryder ophavsretten og markedsføringsloven ved at gøre jobannoncer fra Jobindex tilgængelige på tjenesten Google for Jobs uden tilladelse. Derfor sagsøger Danske Medier på vegne af Jobindex Google med krav om kompensation.

Danske Medier stiller skarpt på lokalmedier i forandring

Når Lokale Mediers Efterårskonference løber af stablen 4. oktober, bliver det med spotlyset rettet mod en lokal og regional mediebranche i forandring. Dagen byder også på lancering af årets ‘Danskernes brug af nyhedsmedier 2023’ med fokus på det lokale medieforbrug.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev