Fjern skat på det frie ord for alle digitale medier

Nulmoms på alle digitale redaktionelle medier bør indføres hurtigst muligt.

Af adm. direktør Morten Langager, Danske Medier.

EU’s finansministre lukkede i sidste uge op for, at de enkelte medlemslande kan indføre lavere momssatser for digitale udgivelser.

Det var en særdeles vigtig beslutning – og dermed er det op til de danske politikere hurtigst muligt at omsætte beslutningen i konkret dansk handling.

Netop dette spørgsmål er en meget vigtig del af den konsensus om demokratistøtte og nulmoms, som Danske Mediers bestyrelse nåede frem til onsdag, og som betyder, at Danske Medier aktivt kan deltage i debatten om at påvirke disse meget vitale rammevilkår for alle medlemmer.

Momsen på digitale udgivelser er en skat på det frie ord. Da omsen – momsens forgænger – blev indført i Danmark i 1962, besluttede Folketinget, at der ikke skulle betales moms af salg af aviser netop med begrundelsen – at det frie ord ikke skal beskattes. Denne holdning blev fastholdt, da omsen blev til moms i 1967.

Nulmoms er derfor ikke en støtte, men handler om at undgå, at en skat belaster udbredelsen af det skrevne ord.

Nu bliver det frie ord ikke alene publiceret på papir, men også digitalt, og argumenterne for ikke at beskatte det frie ord er ikke blevet færre – tværtimod. I en tid med fake news og uredigerede sociale medier er det vigtigt at sikre, at det frie ord publiceret i redigerede medier ikke belastes af en afgift på 25 pct.

De digitale redaktionelle medier er i forvejen udsat for en unfair konkurrence ikke mindst fra de store tech-giganter, som har undermineret de digitale mediers indtægtsmuligheder ved at sætte sig tungt på annoncemarkedet. Det er derfor afgørende for, at Danmark kan have stærke redaktionelle medier, at det er muligt at få betaling for indholdet i en konkurrence med gratismedier på nettet – og her er momsen en stor belastning.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i medieaftalen skrevet ”at for at sikre platformsneutralitet ønskes momsfritagelsen for trykte aviser udvidet til at omfatte internetbaserede nyhedsmedier, når det nødvendige EU-retsgrundlag evt. foreligger”.

EU-retsgrundlaget er der nu, så Danske Medier vil opfordre til, at nulmomsen for digitale udgivelser indføres hurtigst muligt, og at den kommer til at omfatte alle redaktionelle udgivelse herunder magasiner, som er omfattet af medieansvarsloven, og som producerer selvstændigt redaktionelt indhold på samme måde, som Norge er på vej til.

Dermed fjernes en belastning for alle medier, der bidrager til at sikre, at danskerne får et stort medieudbud, som fremmer den demokratiske debat, ser magthaverne efter, og som bidrager til folkeoplysningen både lokalt, regionalt og på landsplan.

 

Mest læste

Læs også

Kursus for distributører 21.-22. oktober 2019

På kurset vil der blive lagt vægt på en grundlæggende forståelse af de to distributionsoverenskomster. Kurset er derfor særlig relevant for nye distributører, men erfarne distributører er også meget velkomne og vil kunne bidrage med erfaring fra egne sager.

Redaktørernes Dag 12. november: Læs om alle talerne

Den årlige konference for redaktører ”Redaktørernes Dag 2019” afholdes i år 12. november på Kvægtorvet ved TV 2 i Odense. På konferencens hjemmeside kan du nu læse om hver af de respektive talere, der blandt andre tæller Greg Barber, Director of Newsroom Product, The Washington Post, Alexandra Borchardt, Reuters Institute for the Study of Journalism og Anne Stig Christensen, adm. direktør, TV 2.

Markant portostigning på uddeling af dagblade og magasiner

PostNord har netop meldt deres priser ud for distribution af dagblade og magasiner i 2020. Dagbladenes omkostninger til distribution via PostNord vil stige. Taksterne i 2019 for for omdeling af et dagblad uden for byerne er i 2019 kr. 19,00 (9,00 + landtakst 10,00).

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)