Fjern skat på det frie ord for alle digitale medier

Nulmoms på alle digitale redaktionelle medier bør indføres hurtigst muligt.

Af adm. direktør Morten Langager, Danske Medier.

EU’s finansministre lukkede i sidste uge op for, at de enkelte medlemslande kan indføre lavere momssatser for digitale udgivelser.

Det var en særdeles vigtig beslutning – og dermed er det op til de danske politikere hurtigst muligt at omsætte beslutningen i konkret dansk handling.

Netop dette spørgsmål er en meget vigtig del af den konsensus om demokratistøtte og nulmoms, som Danske Mediers bestyrelse nåede frem til onsdag, og som betyder, at Danske Medier aktivt kan deltage i debatten om at påvirke disse meget vitale rammevilkår for alle medlemmer.

Momsen på digitale udgivelser er en skat på det frie ord. Da omsen – momsens forgænger – blev indført i Danmark i 1962, besluttede Folketinget, at der ikke skulle betales moms af salg af aviser netop med begrundelsen – at det frie ord ikke skal beskattes. Denne holdning blev fastholdt, da omsen blev til moms i 1967.

Nulmoms er derfor ikke en støtte, men handler om at undgå, at en skat belaster udbredelsen af det skrevne ord.

Nu bliver det frie ord ikke alene publiceret på papir, men også digitalt, og argumenterne for ikke at beskatte det frie ord er ikke blevet færre – tværtimod. I en tid med fake news og uredigerede sociale medier er det vigtigt at sikre, at det frie ord publiceret i redigerede medier ikke belastes af en afgift på 25 pct.

De digitale redaktionelle medier er i forvejen udsat for en unfair konkurrence ikke mindst fra de store tech-giganter, som har undermineret de digitale mediers indtægtsmuligheder ved at sætte sig tungt på annoncemarkedet. Det er derfor afgørende for, at Danmark kan have stærke redaktionelle medier, at det er muligt at få betaling for indholdet i en konkurrence med gratismedier på nettet – og her er momsen en stor belastning.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i medieaftalen skrevet ”at for at sikre platformsneutralitet ønskes momsfritagelsen for trykte aviser udvidet til at omfatte internetbaserede nyhedsmedier, når det nødvendige EU-retsgrundlag evt. foreligger”.

EU-retsgrundlaget er der nu, så Danske Medier vil opfordre til, at nulmomsen for digitale udgivelser indføres hurtigst muligt, og at den kommer til at omfatte alle redaktionelle udgivelse herunder magasiner, som er omfattet af medieansvarsloven, og som producerer selvstændigt redaktionelt indhold på samme måde, som Norge er på vej til.

Dermed fjernes en belastning for alle medier, der bidrager til at sikre, at danskerne får et stort medieudbud, som fremmer den demokratiske debat, ser magthaverne efter, og som bidrager til folkeoplysningen både lokalt, regionalt og på landsplan.

 

Læs også

Ny rapport: Rekordhøj vækst i digital annonceomsætning er gode nyheder, men techgiganter indtager stadig større markedsandele

Friske tal fra rapporten “Online Markedsstatistik 2021” af Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation viser en markant fremgang på det digitale annoncemarked i 2021. Udviklingen står i kontrast til et coronaramt 2020, hvor stigningen i annonceomsætning fra 2019 til 2020 var meget beskeden. Samtidig udgør techgiganters markedsandele over halvdelen af den digitale omsætning. Det advarer Danske Medier mod og opfordrer Folketinget til at følge i EU’s spor og stramme grebet om big tech.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om delvis undtagelse af den uafhængige task force vedrørende Scandinavian Star fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.

Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets høringsbrev af 15. marts 2022 med opfordring til at fremkomme med bemærkninger til lovforslaget om delvis undtagelse af den uafhængige task force om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev