Vedr.: EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden

Danske Medier har noteret, at EU-Kommissionens nye forbrugerdagsorden har til formål at udgøre den fremadrettede ramme for forbrugerpolitikken på en række nøgleområder, der bl.a. omfatter øn- sker om at højne såvel forbrugerindflydelse som forbrugerindsigt inden for områderne grøn og digital omstilling, at øge beskyttelse af sårbare forbrugere mod forskellige former for handelspraksis herun- der grønvaskning (miljøudsagn mv.), at sikre bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder samt at øge internationalt samarbejde.

National evaluering af databeskyttelsesreglerne

Justitsministeriet Databeskyttelseskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K sendt elektronisk til jm@jm.dk og mir@jm.dk  8. oktober 2020 National evaluering af databeskyttelsesreglerne Danske Medier har med tak modtaget