Kompensation for købsmoms

Holdning fra Danske Medier.

Danske Medier opfordrer til, at afskaffelsen af medielicens implementeres på en måde, så public service-virksomhederne fortsat vil have et incitament til at bruge eksterne producenter.

Det fremgår af aftalen om afskaffelse af medielicens 16. marts 2018, ”at det er forudsat, at de institutioner, der i dag har fradrag for købsmoms, kompenseres fuldt ud for tabet af momsfradrag”. Af bemærkningerne til lovforslag L 36 fremgår, at så længe DR og de regionale TV 2-virksomheder delvis finansieres med licensmidler dvs. til og med 2021, vil der være fuld adgang for disse til at fradrage købsmomsen.

I februar i år vedtog Folketingets finansudvalg et aktstykke (nr. 82), som indebærer, at FM 4-kanalen vil blive finansieret alene ved bevillinger over finansloven – og ikke ved licens, hvilket betyder, at den virksomhed, der får koncessionen fra 1. oktober ikke vil kunne fratrække købsmoms.
Ifølge aftalen fra 16. marts skal koncessionshaveren kompenseres fuldt ud for tabet af momsfradrag, men Danske Medier har fået oplyst, at kompensationen er beregnet på grundlag af de seneste otte års momsafregning på nær licensen for Radio24syv, der i dag har koncessionen.

Aktstykket indebærer, at stationen, der vinder udbuddet af FM 4-kanalen, fremover vil få en fast kompensation, der vil være uafhængig af omfanget af køb af indhold fra eksterne producenter. Dermed får kanalen et incitament til at bruge eksterne producenter mindst muligt, idet omkostningen ved brug af eksterne stiger med 25 pct. moms. Der bliver derfor en stor forskel mellem prisen på at producere indhold in-house eller at få det produceret ude i byen.

Danske Medier finder det meget betænkeligt og stærkt konkurrenceforvridende, at det tilsyneladende som konsekvens af en teknikalitet gøres væsentligt dyrere at anvende underleverandører end at fastholde f.eks. produktion eller administration in-house.

Mange af Danske Mediers medlemmer arbejder i øjeblikket på at forretningsudvikle på produktionen af f.eks. podcasts. Hvis disse bliver 25 pct. dyrere at anvende for en kommende byder af FM4 end at producere det in-house, lægger det store begrænsninger på hele det eksterne miljø.

Danske Medier skal derfor anbefale, at stationen udover det på forhånd fastlagte tilskud til stationen (beløb tildelt ved udbuddet), får et variabelt tilskud, der svarer til stationens nettoafregnede moms. Et sådan variabelt tilskud sikrer stationen den fulde kompensation, som aftalen om medielicens lægger op til.

Den vil samtidig give stationen et incitament til at anvende eksterne producenter, hvilken kan medvirke til at sikre, at indholdet i stationen bliver mangfoldigt, og samtidig være et incitament til køb af indhold fra alle dele af landet og dermed sikre, at det bliver hele landets radiokanal.

Det gælder i første omgang FM 4-kanalen, men det er vigtigt, at de samme incitamenter til at bruge eksterne producenter også kommer til at gælde de nye stationer, der skal etableres ifølge medieaftalen – og for DR og TV 2- regionerne fra 2022.

Danske Medier står til rådighed for yderligere drøftelser af spørgsmålet, så der findes en fremtidssikret løsning, som giver incitamenter til mest muligt eksternt produceret indhold i de statsligt finansierede radio- og tv-kanaler.

Mest læste

Læs også

Gå-hjem-møde om afslørende journalistik

Danske Medier inviterer medlemmerne til gå-hjem-møde 30. september. Her vil journalisterne Asger Havstein Eriksen og Morten Halskov fra Fagbladet 3F fortælle om arbejdet med afsløringerne af slumlejre i Padborg, der hviler på et tungt og imponerende stykke gravearbejde.

Årets nomineringer til Prix Radio

Her er de nominerede til Prix Radio 2019 i kategorierne: Årets podcast, Årets nyskabelse, Årets dokumentar og dokumentariske feature, Årets Radioprogram, Årets Morgenflade, Årets musikprogram, Årets vært/værtspar, Årets Interview – Den gode samtale, Årets Interview – Den kritiske, Årets nyheds- / Aktualitets-program, Årets radiopersonlighed, Årets Lytterinddragelse, Årets øjeblik, Årets satire, Årets kommercielle samarbejde og Årets promotion, Årets reklame, Årets event.

Redaktørernes Dag – nu med samtalesaloner og særudgave af Presselogen

Den årlige konference for redaktører ”Redaktørernes Dag 2019” afholdes i år 12. november på Kvægtorvet ved TV 2 i Odense. Konferencen er en ny og fokuseret udgave af mediebranchens traditionsrige fætter-kusine-fest i Svendborg, Redaktørernes Døgn. I år bliver klog konstruktivitet og kærlig kollegialitet konferencens bærende søjler.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)