Whistleblower
 

Danske Medier: Der skal være åbenhed og indsigt i whistleblower-sager

Danske Medier har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende et lovforslag om beskyttelse af whistleblowere. 

Det er afgørende for den demokratiske debat og kontrol, at såvel offentlige som privat ansatte tør stå frem med oplysninger om kritisable og ulovlige forhold på deres arbejdspladser. Danske Medier er optaget af, at der er åbenhed og indsigt i de faktuelle oplysninger i sager af offentlig interesse, ligesom lovgivningen skal sikre beskyttelse og en klar retstilstand. 

Offentlighed om whistleblower-sager er begrænset  

Lovforslaget indfører en vidtgående tavshedspligt, der har til formål at beskytte whistleblowerens identitetLovforslaget går efter Danske Mediers opfattelse videre end nødvendigt, idet tavshedspligten skal omfatte samtlige oplysninger, der indgår i indberetningen 

Oplysningerne vil heller ikke være undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. I et forsøg på at afbøde offentlighedens manglende adgang til indsigt, har Ministeriet indført en pligt for offentlige myndigheder til at oplyse om den generelle aktivitet ifm. deres whistleblowerordning 

Men dpligten alene indebærer summariske oplysninger, vil effekten være minimal. Danske Medier har derfor opfordret til, at ministeriet genovervejer indholdet af offentlighedsordningen, således at den rent faktisk vil give offentligheden en indsigt i de whistleblowersager, som er af samfundsmæssig interesse 

Der eksisterer en stor usikkerhed og utryghed blandt offentlige ansatte om bl.a. grænserne for deres ytringsfrihed, herunder risikoen for repressalier, hvis de går ud i offentligheden med deres viden.  

Offentligt ansattes ytringsfrihed bør lovfæstes  

Spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed har løbende været genstand for drøftelseDer eksisterer en stor usikkerhed og utryghed blandt offentlige ansatte om bl.a. grænserne for deres ytringsfrihed, herunder risikoen for repressalier, hvis de går ud i offentligheden med deres viden.  

Usikkerheden skyldes bl.a. manglende overblik over reglerne samt det forhold, at reglerne og retsprincipperne ikke er fastsat i en særskilt lov. Denne usikkerhed bliver desværre ikke mindre af, at lovforslaget indfører et krav om, at whistleblower som udgangspunkt skal anvende en whistleblowerordning, før en eventuel offentliggørelse fx via medierne kan komme på tale.  

Danske Medier mener, at dette er uholdbart og har derfor igen opfordret til, at de eksisterende regler og retsprincipper om offentligt ansattes ytringsfrihed lovfæstes. En anbefaling, som i øvrigt gentages i Ytringsfrihedskommissionens betænkning fra 2020.  

Mest læste

Læs også

Danske Mediers Digitale Priser 2020

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2020? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers Digitale Priser 2020.

Interessen er overvældende, men på to afgørende områder halter podcastere stadig efter andre mediefolk

Et stigende antal danskere får deres nyheder, underholdning, sport og kultur via podcasts. Fra 2017 til 2020 er der sket en fordobling af podcastlytningen, hvilket har skabt en et fantastisk miljø af producenter, freelancere og uafhængige podcastere. Når det kommer til muligheder for at opnå juridisk vejledning og offentlig støtte, halter podcastere dog stadig bagud i forhold til andre mediefolk.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)