1
 

Danske Medier glæder sig over kulturministerens fokus på de regionale og lokale medier

Kulturministeren har meldt sine fokusområder for de kommende medieforhandlinger ud. Danske Medier bifalder, at regeringen vil gøre en indsats for de regionale og lokale medier, der er økonomisk udfordrede med stærkt faldende annonceindtægter.

Kulturministeren har lørdag meldt ud, at fokus i de kommende medieforhandlinger er ønsket om at fremtidssikre de danske medier, så de kan levere det kvalitetsindhold, der er afgørende for vores kultur og demokrati. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Adm. direktør i Danske Medier, Louise Brincker, udtaler:

”Det er dejligt at se, at kulturministeren lægger vægt på, at bevaringen af dansk kultur og demokrati bl.a. sker gennem de regionale og lokale medier og samtidig anerkender det økonomisk pres, de er under. De regionale og lokale medier er kittet i vores nærdemokrati som formidler af den lokale samtale og vagthund overfor de lokale beslutningstagere.

Ministeren peger endvidere på, at regeringen ønsker at styrke dansk public service som værn mod det kommercielle candyflossindhold, som streamingtjenesterne producerer, og hun lægger samtidig op til en drøftelse af, hvad public service er. Den drøftelse deltager vi gerne i fra Danske Mediers side. Det at producere public serviceindhold er ikke forbeholdt DR. Der er mange, der kan levere indhold, der oplyser borgerne om samfundet på den platform, hvor de er. ”

Om kulturministerens ambition om at indgå en bred medieaftale mellem Folketingets partier, siger Louise Brincker:

”Det er vældigt positivt at høre. Der er brug for en bred medieaftale, så der kommer politisk ro for landets medier. Zig-zag kurs mellem forskellige ideologiske holdninger til medielandskabets aktører og deres finansieringsforhold er opslidende for alle parter. Såvel på Christiansborg som i mediebranchen. Medierne har brug for at kunne koncentrere sig om det, de er sat i verden for: Bedrive journalistik og sikre oplysning til borgerne om samfundet. Lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Borgerne på deres side har krav på adgang til dansksproget journalistisk kvalitetsindhold. ”

For yderligere kommentarer
Adm. direktør Danske Medier, Louise Brincker, mail: lbr@danskemedier; tlf. 29 77 33 77.

Mest læste

Læs også

Google udfaser tredjeparts-cookies

Google skriver på deres blog, at de vil udfase understøttelse af tredjeparts-cookies i deres Chrome-browser inden for to år. I takt med lignende tiltag fra de øvrige førende browserudbydere, må det ses som en reel afvikling af den mest udbredte teknologi inden for programmatic, profilering, retargeting og trafikmåling. Det rejser en del spørgsmål og på nuværende tidspunkt er der usikkerhed om konsekvenserne.

Danske Medier om AVMS-direktivet

Danske Medier afgav i december et høringssvar i forbindelse med Kulturministeriets høring over ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Høringen følger af en ændring af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet).
Danske Medier tilkendegiver bl.a. i høringssvaret af foreningen tilslutter sig at loven udvides til at omfatte videodelingsplatformstjenester. I tillæg hertil konstaterer foreningen, at for så vidt angår reguleringen af kommerciel kommunikation bør det være klart hvorvidt det er markedsføringsloven eller radio- og fjernsynsloven, der finder anvendelse.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)