Phone_artikel
 

Danske Medier præsenterer medieudspil: Vi skal tage opgøret med techgiganterne og sikre lokale og regionale medier

Pressemeddelelse

De lokale og regionale medier skal prioriteres i det kommende medieforlig, hvor man fra politisk hold også bliver nødt til at tage fat på de udfordringer, som techgiganternes magtposition på det digitale marked har skabt for såvel den danske mediebranche som for det danske demokrati.

Danske Medier præsenterer i sit medieudspil en række konkrete forslag til, hvad det kommende medieforlig bør indeholde: Målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling og en omfordeling af mediestøtten mod lokale og regionale medier kan sikre den lokale nyhedsdækning på den korte bane, mens en regulering af techgiganterne 360 grader rundt vil skabe et mere solidt fundament for mediebranchen i fremtiden.

Danske Mediers medieudspil fokuserer på de tre vigtigste områder for private medier i Danmark:

  • Regulering af det digitale marked med fokus på techgiganterne
  • Mediestøtten
  • De forretningsmæssige rammevilkår

Formand for Danske Medier, Jesper Rosener udtaler:

”Vores udspil kommer med forslag til, hvordan vi regulerer virksomheder som Facebook og Google, der i dag lever højt på en lang række urimelige konkurrencefordele, som sætter dem i stand til at suge stadig flere annoncekroner ud af det danske marked. Samtidigt peger vores udspil på hvordan, man kan fremme de lokale og regionale mediers digitale omstilling igennem etableringen af en midlertidig udviklingspulje,” siger Jesper Rosener.

Adm. direktør i Danske Medier, Louise Brincker udtaler:

”Der er brug for, at regeringen får indkaldt til forhandlinger om en kommende medieaftale. Store dele af mediebranchen har været i et planlægningsmæssigt tomrum i flere år, eftersom at centrale dele af medieforliget fra 2018 aldrig blev implementeret. Udfordringerne er ikke blevet mindre de mellemliggende år, og det haster med at tage opgøret med techgiganterne og sikre tilstedeværelsen af lokale og regionale medier rundt om i landet,” siger Louise Brincker.

Regulering af techgiganterne

Internationale techgiganter har en afgørende indflydelse på mediebranchen. Deres kontrol af informationsstrømmen sætter dem i stand til at udnytte publicistiske mediers indhold uden aftale eller kompensation, alt i mens deres platforme ofte er arnested for ulovligt indhold og disinformation. Deres massive dataindsamling på tværs af platforme giver dem desuden en uholdbar magtposition på det danske annoncemarked.

Som det er i dag, risikerer medier at komme i konflikt med konkurrencelovgivningen, hvis de søger kollektivt at forhandle fair vilkår for brugen af deres indhold med techgiganterne.

Derfor foreslår Danske Medier, at man bruger EU-lovgivningen om ophavsret til at forhindre techgiganternes udnyttelse af mediers indhold, samtidig med at man giver medier mulighed for kollektivt at forhandle vilkår for brugen af deres indhold med techgiganterne.

Danske Medier foreslår også, at man begrænser techgiganternes brug af erhvervskunders forretningsdata, stiller krav om fair aftalevilkår, øger konkurrencen i app-stores og forbyder, at techgiganterne giver deres egne tjenester en fordelagtig fremtræden i søgeresultater og andre former for rangering.

Ulovligt indhold og disinformation på de sociale medieplatforme er en alvorlig udfordring for vores demokrati. Danske Medier foreslår derfor, at techgiganterne skal dokumentere deres tiltag for at begrænse den type af indhold.

Sociale medieplatforme bør udvise en øget ansvarlighed, mere transparens og effektivt bekæmpe spredningen af ulovligt indhold på deres platforme. De bør derfor pålægges at dokumentere deres tiltag for at begrænse ulovligt indhold på deres platforme.

Mediestøtten

Der er en reel risiko for, at ’nyhedsørkener’, hvor borgere ikke har adgang til journalistisk redigerede nyheder om deres lokalområde, vil brede sig i Danmark

De seneste år har nemlig gjort det klart, at de lokale og regionale medier – og i særdeleshed de gratis ugeaviser, som er en vigtig kilde til nyheder for mange danskere – bliver hårdt ramt af techgiganternes udsugning af danske annoncekroner

I de kommende år vil lokale og regionale medier i endnu højere grad skulle fungere på digitale præmisser. For at støtte denne nødvendige omstilling fra print til digital foreslår Danske Medier en midlertidig digital udviklings- og innovationsstøtte.

Danske Medier foreslår også, at der oprettes en pulje til ugeaviserne, som det blev aftalt, men aldrig implementeret med medieaftalen i 2018.

Danske Medier foreslår desuden en ændring af det såkaldte titelloft, hvilket vil medføre en omfordeling af mediestøtten fra landsdækkende til lokale og regionale medier.

En sænkning af titteloftet for redaktionel produktionsstøtte fra de nuværende 17,5 mio. kr. årligt til 14. mio. kr. årligt kan sikre, at flere mindre medier får en relativt større andel af puljen.

Forretningsmæssige rammevilkår

De private medier er afhængige af, at brugerne vil betale for deres produkter. Samtidig udgør medierne en fundamental rolle i vores demokrati. Dette bør branchens rammevilkår afspejle.

Derfor kommer Danske Medier med en række forslag til justeringer af rammevilkårene for private medier, der skal gøre det lettere at drive en levedygtig medievirksomhed i Danmark.

Det kræver bl.a. et sundt forhold mellem private og offentlige medieaktører. Desværre oplever private medier ofte, at statsfinansierede medier indgår i direkte konkurrence med både landsdækkende, regionale og lokale medier, som opererer på markedsvilkår.

Særligt for de pressede lokale medier udgør den type af konkurrenceforvridning en trussel. Derfor foreslår Danske Medier, at de regionale TV-2-virksomheders tilstedeværelse på nettet fokuseres ved altid at tage afsæt i egenproduceret indhold, så deres aktivitet ikke truer med at udkonkurrere lokale og regionale medier.

Siden 2019 har digitale nyhedsmedier haft en nulmoms og dermed været ligestillet med de trykte aviser. Med ambitionen om en mediebranche med bedst mulige betingelser for udvikling og imødekommelse af mediebrugernes virkelighed, bør der indføres en nulmoms for alle digitale medier. Det vil ligestille de digitale medier – herunder magasiner på nettet – med nyhedsmedierne.

Danske Medier kommer desuden med en række andre forslag til justering af rammevilkårene for private medier. Bl.a. skal både lokale, kommercielle radiostationer og podcasts have mulighed for at søge støtte fra public service-puljen.

Læs også

Executive Assistant til Danske Medier

Er du passioneret for ledelses- og forandringsprocesser? Har du lyst til at blive en del af en organisation i udvikling midt i den politiske samtale i Danmark? Har du flair for koordinering og processtyring? Så kunne jobbet som executive assistant til den adm. direktør i Danske Medier måske være et næste skridt i din karriere.

Danske Mediers høringssvar til ny dansk frekvensstrategi

Danske Medier har med interesse konstateret, den igangværende høring om udkast til ny dansk frekvens strategi. Danske Medier undrer sig over, at foreningen ikke er på høringslisten, men går ud fra at foreningens bemærkninger vil blive inddraget i det videre arbejde.

Da norsk lokalmedie ignorerede antallet af klik, strømmede abonnenterne til

Da Janne Rygh og hendes kolleger begyndte det analysearbejde, som i første omgang endte med 12.000 kategoriserede – og manuelt indtastede – artikler i et excel-ark, havde Amedia næsten ingen rent digitale abonnenter. Tværtimod var de loyale læsere næsten alle sammen bundet op på printavisen. I dag, otte år senere, er halvdelen af abonnenterne rent digitale.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev