1-1-o9otz529dbvt3pbmpbafsqpe5lxjqcytae9zn9ug4k-ppc086e6qaq8za281pez22qnuf5qxkfa9v3z1mfl0k
 

Danske Medier tager skarpt afstand fra forslag om statslig medieombudsmand

Pressemeddelelse

Danske Medier tager skarpt afstand fra en række af de ”overvejelser om en mulig model for en medieombudsmand”, som skal drøftes på Medieansvarsudvalgets møde onsdag 31. januar 2024.

Danske Medier kan i dag læse af det offentliggjorte materiale til mødet i Mediansvarsudvalget på onsdag, at der præsenteres en model for en statslig medieombudsmand.

Tankerne om at etablere en statslig medieombudsmand, der også har beføjelser i forhold til at kommentere redaktionelle mediers indhold, er helt uantagelige. Det vil være et grundlæggende brud med mediernes selvjustits, som er en nødvendig forudsætning for, at frie og uafhængige medier er i stand til at udfylde deres væsentlige rolle som kontrol- og informationsorganer i et demokratisk samfund.

Idéen strider da også direkte mod den svenske model, som Medieansvarsudvalget ifølge sit kommissorium skal undersøge. Redaktionelle medier i Danmark er allerede ansvarlige for deres indhold efter medieansvarslovens regler, ligesom der kan klages til Pressenævnet, såfremt medierne ikke følger retningslinjerne for god presseskik. Disse retningslinjer er netop blevet opdateret efter halvandet års grundigt arbejde i branchen.

Danske Medier er imidlertid positiv over for at finde en anden model, der løser de udfordringer, som findes i det eksisterende system, herunder Pressenævnets muligheder for at tage sager op af egen drift. Foreningen drøfter dette med andre aktører i mediebranchen, men har p.t. ikke mulighed for at bidrage til debatten i Medieansvarsudvalget, hvor Danske Medier ikke længere har en plads trods opfordringer til Kulturministeriet om at udpege en afløser for foreningens tidligere adm. direktør, der havde sæde i udvalget.

Christina Blaagaard, formand i Danske Medier, mener, at en statslig medieombudsmand vil være et demokratisk tilbageslag:

"Reguleringen af de danske medier er forbilledlig. Den er dels stadfæstet i medieansvarsloven og gennem Pressenævnet. Ideen om en statslig institution, der skulle have mandat til at påføre frie medier mundkurv - endda i tilfælde, hvor man end ikke har publiceret noget endnu - er uhørt. Det vil være et markant brud på mediernes frihed og dermed et demokratisk tilbageslag. De netop offentliggjorte opdaterede presseetiske retningslinjer viser med al tydelighed, at medierne er fuldt ud i stand til at justere i forhold til tiderne. Branchen anerkender, at der kan være brug for nye tiltag i en ny tid. Den dialog er i fuld gang internt i branchen. Det er vores forventning, at det vil blive anerkendt i respekt for det demokrati, vi er fælles om at stå vagt om."

Kontakt:

Christina Blaagaard
Formand for Danske Medier
chb@ing.dk
M: +45 40 34 39 56

Marianne Bugge Zederkof
Konst. adm. direktør i Danske Medier
mbz@dmresearch.dk
M: +45 20 76 50 99

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev