Digital nulmoms fra 1. juli 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at internetbaserede nyhedsmedier afgiftsmæssigt skal sidestilles med trykte aviser fra 1. juli 2019. Det er et halvt år tidligere end planlagt i Medieaftalen 2019-2023.

Regeringen har torsdag sendt et lovforslag i høring vedr. at ligestille trykte- og internetbaserede nyhedsmedier momsmæssigt fra 1. juli 2019.

Adm. direktør i Danske Medier, Morten Langager siger:

”Det giver god mening at sidestille vilkårene for de digitale medier med vilkårene på print i en tid, hvor mange medier sætter ekstra fart på digitaliseringen. Samlet set styrker forslaget de journalistisk redigerede medier i en tid, hvor konkurrencen fra ikke mindst tech-giganterne er stor.”

”Så, vi er selvfølgelig meget glade for, at forslaget nu sendes i høring og vi håber, at det kan nå at blive behandlet og vedtaget inden valget. Af samme årsag opfordrer vi til, at forslaget fremmes mest muligt. Der er ingen tvivl om, at ordningen kan understøtte mediernes digitale udvikling.”

“Ligestillingen mellem digitale og trykte medier er ganske naturlig, og det er en udvikling mange lande gennemgår. Vi er rigtigt glade for, at Dansk Folkeparti og regeringen tog det med i medieaftalen, men også at man i finanslovsaftalen slog fast, at ordningen skulle fremrykkes og gennemføres med virkning fra 1. juli 2019,” siger Morten Langager.

I en meddelelse fra Kulturministeriet siger skatteminister Karsten Lauritzen:

”Det er desværre ikke altid tilfældet, at skattereglerne afspejler den virkelighed, som borgerne er i, men det bør de. Så når der i den grad er blevet sat strøm til danskernes medieforbrug, så skal skattereglerne også følge med. Derfor har vi fra regeringens side ønsket at give de elektroniske aviser den samme mulighed for at benytte sig af nulmomsordningen, som de trykte aviser har i dag. Jeg er glad for, at det nu lykkedes at lave en aftale med Dansk Folkeparti, så vi allerede fra 1. juli ligestiller trykte og elektroniske aviser, så der ikke skal betales moms af hverken papiravis eller den elektroniske udgave”.

Så når der i den grad er blevet sat strøm til danskernes medieforbrug, så skal skattereglerne også følge med.

Kulturminister Mette Bock siger om lovforslaget, der i dag er blevet sendt i høring:

“I fremtiden skal danske aviser sidestilles momsmæssigt – både når de udkommer elektronisk og på tryk. Det har jeg som kulturminister arbejdet hårdt for, og det er derfor en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan fremskynde processen, så de elektroniske aviser får gavn af nulmomsordningen allerede til sommer. Det vil forberede vilkårene i en branche, som er en vigtig del af det danske demokrati.”

Ifølge lovforslaget omfatter forslaget nyhedsmedier med et bredt indhold af aktuelt nyhedsstof.

”Det er ikke et krav, at den elektronisk leverede avis modsvares af en trykt avis. Aviser, der alene udkommer i elektronisk form, er således også omfattet af forslaget om en udvidelse af ordningen for nulmoms,” hedder det i forslaget.

Udvidelsen af nulmomsordningen omfatter elektroniske aviser, men ikke andre digitale publikationer som fx tidsskrifter, magasiner eller bøger.

“Danske Medier anbefaler, at der efter Folketingets vedtagelse af nulmoms til internetbaserede nyhedsmedier efterfølgende tages fat på en fase 2, som skal sikre, at magasiner og andre publicistiske mediers digitale udgivelser også omfattes af nulmoms, så momsreglerne i Danmark harmoniseres med de øvrige EU-lande på dette område,” slutter Morten Langager.

Skatteministeriet har i dag sendt lovforslaget i høring, torsdag 7. marts 2019.

Læs lovforslaget her.

Baggrund
Det fremgår af medieaftalen for 2019-2023, at nulmomsen for trykte nyhedsmedier skal udvides til at omfatte internetbaserede nyhedsmedier, når det nødvendige EU-retsgrundlag foreligger.

I november 2018 blev der i EU-regi opnået enighed om at ændre momsdirektivet, så det fremover bliver muligt momsmæssigt at ligestille bl.a. trykte og elektroniske versioner af aviser.

Regeringen har nu besluttet, at der i april 2019 vil blive fremsat lovforslag, hvorefter trykte og elektroniske aviser afgiftsmæssigt ligestilles med henblik på ikrafttræden 1. juli 2019. Skatteministeriet sender lovforslaget i høring den 7. marts 2019.

 

 

 

Mest læste

Læs også

Google udfaser tredjeparts-cookies

Google skriver på deres blog, at de vil udfase understøttelse af tredjeparts-cookies i deres Chrome-browser inden for to år. I takt med lignende tiltag fra de øvrige førende browserudbydere, må det ses som en reel afvikling af den mest udbredte teknologi inden for programmatic, profilering, retargeting og trafikmåling. Det rejser en del spørgsmål og på nuværende tidspunkt er der usikkerhed om konsekvenserne.

Danske Medier om AVMS-direktivet

Danske Medier afgav i december et høringssvar i forbindelse med Kulturministeriets høring over ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Høringen følger af en ændring af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet).
Danske Medier tilkendegiver bl.a. i høringssvaret af foreningen tilslutter sig at loven udvides til at omfatte videodelingsplatformstjenester. I tillæg hertil konstaterer foreningen, at for så vidt angår reguleringen af kommerciel kommunikation bør det være klart hvorvidt det er markedsføringsloven eller radio- og fjernsynsloven, der finder anvendelse.

Danske Mediers digitale priser 2019

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2019? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers digitale priser 2019.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)