20180905_U7A8585
 

Forløb om FM4: En uskøn politisk proces, der kræver snarlig afklaring

Forløbet omkring FM4 og udskydelsen af tildelingen af sendetilladelsen er en uskøn politisk proces, der kræver en snarlig afklaring. Det mener Danske Medier.

Radio- og tv-nævnet besluttede på et møde torsdag 27. juni at udskyde sin stillingtagen vedrørende tildeling af sendetilladelse til den fjerde FM radiokanal.

Danske Medier mener, at forløbet omkring sendetilladelsen er en uskøn politisk proces.

”Der er brug for, at vores nye kulturminister og ministeriet melder ud, helst i dag, hvad den videre proces bliver i forhold til FM4. Vi anbefaler, at processen bliver særdeles kort og at den overholder fristen i det udbudsmateriale, som staten selv har lagt på bordet,” siger adm. direktør i Danske Medier, Morten Langager om udskydelsen.

”Der kommer et hul i sendefladen, hvis der ikke kommer en snarlig afklaring. Et meget uhensigtsmæssigt scenarie både i forhold til medierne og lytterne. De private medier er virksomheder, der har investeret mange penge og ressourcer i at gøre sig klar til at løfte en ny radiokanal. Hele forløbet omkring FM4 har været en meget uskøn politisk proces,” siger Morten Langager.

Danske Medier finder det rimeligt at forvente, at når staten stiller krav til private aktører i et udbud, så lever staten også selv op til udbudsfristerne.

”Vi tror og håber på, at der i dag kommer en melding om den videre proces, og at den bliver kort,” slutter Morten Langager.

__

Radio- og tv-nævnet meddelte torsdag, at man har været i dialog med Kulturministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet, og det er vurderingen, at der er en saglig grund til at udskyde beslutningen, indtil den nye regering har haft mulighed for at tage stilling til, om udbuddet af radiokanalen skal gennemføres på det foreliggende grundlag.

Radio24syvs nuværende FM4-sendetilladelse udløber 31. oktober.

Mest læste

Læs også

Google udfaser tredjeparts-cookies

Google skriver på deres blog, at de vil udfase understøttelse af tredjeparts-cookies i deres Chrome-browser inden for to år. I takt med lignende tiltag fra de øvrige førende browserudbydere, må det ses som en reel afvikling af den mest udbredte teknologi inden for programmatic, profilering, retargeting og trafikmåling. Det rejser en del spørgsmål og på nuværende tidspunkt er der usikkerhed om konsekvenserne.

Danske Medier om AVMS-direktivet

Danske Medier afgav i december et høringssvar i forbindelse med Kulturministeriets høring over ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Høringen følger af en ændring af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet).
Danske Medier tilkendegiver bl.a. i høringssvaret af foreningen tilslutter sig at loven udvides til at omfatte videodelingsplatformstjenester. I tillæg hertil konstaterer foreningen, at for så vidt angår reguleringen af kommerciel kommunikation bør det være klart hvorvidt det er markedsføringsloven eller radio- og fjernsynsloven, der finder anvendelse.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)