1
 

Høringssvar vedr. ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Danske Medier har 4. december 2019 afgivet høringssvar til Kulturministeriets høring om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.  Lovforslaget er foranlediget af ændringer af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester, som skal være implementeret senest 19. september 2020.

Med lovforslaget indføres der bl.a. en regulering af videodelingsplatformstjenester for så vidt angår skadeligt eller ulovligt indhold samt kommerciel kommunikation. Det vil dog i praksis kun være tale om et fåtal af videodelingsplatformstjenester, der vil være underlagt dansk myndighed og derved reglerne i den danske radio- og fjernsynslov.

Lovforslaget indebærer endvidere et forslag om at etablere et system for aldersmærkning af programindhold på fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester med henblik på beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold, ligesom de omfattede medieplatforme skal bestræbe sig på at gøre programindhold tilgængeligt for personer med handicap. Endelig indføres der en pligt for udbydere af on demand-audiovisuelle medietjenester til at lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet.

Mest læste

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)