dm_nyt
 

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Sendt pr. email til jm@jm.dk og rbk@jm.dk

10. december 2019

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets høringsbrev af 12. november 2019 med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte lovudkast.

Foreningen konstaterer – endnu en gang – med beklagelse, at der igen lægges op til udskydelse af den efterhånden meget længe ventede revision af logningsreglerne, der var en del af den såkaldte antiterrorpakke fra 2002. Lovudkastet rummer således den ottende udskydelse af revisionsbestem­ melsen i retsplejelovens § 786, st k. 4, der oprindeligt foreskrev, at justitsministeren skulle fremsætte forslag om revision af teleudbydernes logningsforpligtelse i folketingsåret 2005-06 – for 14 år siden.

Det forventes ifølge Justitsministeriet, at EU-Domstolen afsiger domme omkring maj 2020 i de sager, som kan have relevans for medlemsstaternes muligheder  for at fastsætte nationale logningsregler. Da Kommissionen herefter skal færdiggøre arbejdet med fælles retningslinjer for medlemsstaternes nationale logningsregler, inden der fra dansk side kan fremsættes et revisionsforslag i folketingsåret 2020-21, går foreningen ud fra, at regeringen vil opfordre Kommissionen til at arbejde meget hurtigt, da den nye revisionsbestemmelse i modsat fald forekommer umulig at overholde.

Danske Medier finder, at der er tale om en sag af så væsentlig betydning for retssamfundet, at yderligere udskydelser af revisionen vil være helt uacceptable. Der henvises endvidere til foreningens tidligere høringssvar af 6. marts 2018, 18. april 2017 og 26. august 2016.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

Download i PDF her.

Mest læste

Læs også

Danske Medier om AVMS-direktivet

Danske Medier afgav i december et høringssvar i forbindelse med Kulturministeriets høring over ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Høringen følger af en ændring af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet).
Danske Medier tilkendegiver bl.a. i høringssvaret af foreningen tilslutter sig at loven udvides til at omfatte videodelingsplatformstjenester. I tillæg hertil konstaterer foreningen, at for så vidt angår reguleringen af kommerciel kommunikation bør det være klart hvorvidt det er markedsføringsloven eller radio- og fjernsynsloven, der finder anvendelse.

Danske Mediers digitale priser 2019

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2019? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers digitale priser 2019.

Pressemeddelelse vedr. citat

Danske Medier har sammen med DR, TV2 og TV2-Regionerne strammet sine vejledende retningslinjer for citat. Det sker for at skærpe branchens opmærksomhed på værdien af originaljournalistik i en tid, hvor digitale medier har muliggjort videreformidling af redaktionelt indhold.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)