dm_nyt
 

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Sendt pr. email til jm@jm.dk og rbk@jm.dk

10. december 2019

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m.fl. (ændring af revisionsbestemmelse)

Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets høringsbrev af 12. november 2019 med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte lovudkast.

Foreningen konstaterer – endnu en gang – med beklagelse, at der igen lægges op til udskydelse af den efterhånden meget længe ventede revision af logningsreglerne, der var en del af den såkaldte antiterrorpakke fra 2002. Lovudkastet rummer således den ottende udskydelse af revisionsbestem­ melsen i retsplejelovens § 786, st k. 4, der oprindeligt foreskrev, at justitsministeren skulle fremsætte forslag om revision af teleudbydernes logningsforpligtelse i folketingsåret 2005-06 – for 14 år siden.

Det forventes ifølge Justitsministeriet, at EU-Domstolen afsiger domme omkring maj 2020 i de sager, som kan have relevans for medlemsstaternes muligheder  for at fastsætte nationale logningsregler. Da Kommissionen herefter skal færdiggøre arbejdet med fælles retningslinjer for medlemsstaternes nationale logningsregler, inden der fra dansk side kan fremsættes et revisionsforslag i folketingsåret 2020-21, går foreningen ud fra, at regeringen vil opfordre Kommissionen til at arbejde meget hurtigt, da den nye revisionsbestemmelse i modsat fald forekommer umulig at overholde.

Danske Medier finder, at der er tale om en sag af så væsentlig betydning for retssamfundet, at yderligere udskydelser af revisionen vil være helt uacceptable. Der henvises endvidere til foreningens tidligere høringssvar af 6. marts 2018, 18. april 2017 og 26. august 2016.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på telefon 3397 4000 eller email hrd@danskemedier.dk.

Download i PDF her.

Mest læste

Læs også

Nyt samarbejde skal stoppe pengestrømme til ulovlige tjenester

Det er positivt at se så mange aktører bakke op om at forhindre ulovlig aktivitet på internettet. Lovgivning og domstolsafgørelser kan kun løse en del af problemet, men i sidste ende er det de forskellige aktørers engagement og vilje til at håndhæve reglerne, der for alvor skaber resultaterne, udtaler Danske Mediers digitale chef, Allan Sørensen

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)