Høringssvar_Justitsministeriet
 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Høringssvar

Danske Medier var beklageligvis ikke medtaget på høringslisten, da Justitsministeriet sendte det ovenfor nævnte lovforslag i høring 25. august 2023. Foreningen ønsker imidlertid hermed at fremkomme med sine bemærkninger til lovforslaget.

Danske Medier finder, at enhver begrænsning i ytrings- og informationsfriheden principielt er betænkelig. Derfor bør der være særdeles tungtvejende grunde til ved lov at indskrænke borgernes frihedsrettigheder, og sådanne regler må forventes at være tilstrækkeligt klart afgrænsede og i øvrigt begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt i et demokratisk samfund, som det også fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev