medier_mangfoldighed
 

Medieforslag vil få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet

Op mod en snes medier risikerer ifølge et notat fra Kulturministeriet fra 2020 at miste redaktionel produktionsstøtte som følge af medieaftalen, der blev indgået sidste år. Danske Medier opfordrer til, at en bebudet stramning af det såkaldte ejerskabskriterium og breddekriterium opgives.

Ministeriet er i øjeblikket ved at udarbejde lovforslag, der skal implementere aftalen herunder forslag om at stramme de indholdsmæssige kriterier – det såkaldte breddekriterium – og halvere støtten til de medier, der er omfattet af det såkaldte ejerskabskriterie.

Ifølge medieaftalen skal bredden i nyhedsmediers redaktionelle indhold styrkes. Det betyder – i modsætning til tidligere, hvor et medie skulle have et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde – at mediet i det redaktionelle indhold skal omhandle en flerhed af emneområder med en vis ligelighed i behandlingen.

Desuden indgår det i medieaftalen, at nyhedsmedier, som helt eller delvis ejes af arbejdsgiver- arbejdstager- eller brancheorganisationer, fremover skal have halveret støtten

“Det er forslag, som, hvis de gennemføres, kan få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet,” siger adm. direktør for Danske Medier Morten Langager.

Forslaget kan ramme medier, der

  • behandler redaktionelle emner, som har en almen interesse for den danske befolkning, og som alle når ud til en stor læserkreds
  • i høj grad er første led i den redaktionelle fødekæde. De starter ofte historier, der breder sig til andre medier
  • tager udgangspunkt i et eller flere områder og behandler stoffet på en måde, så det bliver tilgængeligt for en bred kreds og ikke kun en meget lille gruppe med interesse og ekspertviden på området.

“Det er alle medier, som har en stor ekspertise og derfor leverer en grundig og troværdig journalistik inden for de emneområder, som de behandler, baseret på en viden om emnerne,” siger Morten Langager.

Morten Langager siger, at den redaktionelle produktionsstøtte har betydet, at de medier, der kan blive berørt af forslagene i høj grad har været med til at præge mediebilledet de seneste år, fordi de med baggrund i støtten har kunnet styrke deres redaktionelle indsats.

Danske Medier lægger samtidig vægt på, at det alene er mediernes indhold og ikke ejerforhold, der er afgørende for, om et medie kan modtage redaktionel produktionsstøtte.

Danske Medier opfordrer til, at en bebudet stramning af det såkaldte ejerskabskriterium og breddekriterium opgives.

Det er forslag, som, hvis de gennemføres, kan få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev