medier_mangfoldighed
 

Medieforslag vil få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet

Op mod en snes medier risikerer ifølge et notat fra Kulturministeriet fra 2020 at miste redaktionel produktionsstøtte som følge af medieaftalen, der blev indgået sidste år. Danske Medier opfordrer til, at en bebudet stramning af det såkaldte ejerskabskriterium og breddekriterium opgives.

Ministeriet er i øjeblikket ved at udarbejde lovforslag, der skal implementere aftalen herunder forslag om at stramme de indholdsmæssige kriterier – det såkaldte breddekriterium – og halvere støtten til de medier, der er omfattet af det såkaldte ejerskabskriterie.

Ifølge medieaftalen skal bredden i nyhedsmediers redaktionelle indhold styrkes. Det betyder – i modsætning til tidligere, hvor et medie skulle have et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde – at mediet i det redaktionelle indhold skal omhandle en flerhed af emneområder med en vis ligelighed i behandlingen.

Desuden indgår det i medieaftalen, at nyhedsmedier, som helt eller delvis ejes af arbejdsgiver- arbejdstager- eller brancheorganisationer, fremover skal have halveret støtten

“Det er forslag, som, hvis de gennemføres, kan få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet,” siger adm. direktør for Danske Medier Morten Langager.

Forslaget kan ramme medier, der

  • behandler redaktionelle emner, som har en almen interesse for den danske befolkning, og som alle når ud til en stor læserkreds
  • i høj grad er første led i den redaktionelle fødekæde. De starter ofte historier, der breder sig til andre medier
  • tager udgangspunkt i et eller flere områder og behandler stoffet på en måde, så det bliver tilgængeligt for en bred kreds og ikke kun en meget lille gruppe med interesse og ekspertviden på området.

“Det er alle medier, som har en stor ekspertise og derfor leverer en grundig og troværdig journalistik inden for de emneområder, som de behandler, baseret på en viden om emnerne,” siger Morten Langager.

Morten Langager siger, at den redaktionelle produktionsstøtte har betydet, at de medier, der kan blive berørt af forslagene i høj grad har været med til at præge mediebilledet de seneste år, fordi de med baggrund i støtten har kunnet styrke deres redaktionelle indsats.

Danske Medier lægger samtidig vægt på, at det alene er mediernes indhold og ikke ejerforhold, der er afgørende for, om et medie kan modtage redaktionel produktionsstøtte.

Danske Medier opfordrer til, at en bebudet stramning af det såkaldte ejerskabskriterium og breddekriterium opgives.

Det er forslag, som, hvis de gennemføres, kan få store konsekvenser for mangfoldigheden i mediebilledet

Morten Langager, adm. direktør Danske Medier

Mest læste

Læs også

Gå-hjem-møde om afslørende journalistik

Danske Medier inviterer medlemmerne til gå-hjem-møde 30. september. Her vil journalisterne Asger Havstein Eriksen og Morten Halskov fra Fagbladet 3F fortælle om arbejdet med afsløringerne af slumlejre i Padborg, der hviler på et tungt og imponerende stykke gravearbejde.

Årets nomineringer til Prix Radio

Her er de nominerede til Prix Radio 2019 i kategorierne: Årets podcast, Årets nyskabelse, Årets dokumentar og dokumentariske feature, Årets Radioprogram, Årets Morgenflade, Årets musikprogram, Årets vært/værtspar, Årets Interview – Den gode samtale, Årets Interview – Den kritiske, Årets nyheds- / Aktualitets-program, Årets radiopersonlighed, Årets Lytterinddragelse, Årets øjeblik, Årets satire, Årets kommercielle samarbejde og Årets promotion, Årets reklame, Årets event.

Redaktørernes Dag – nu med samtalesaloner og særudgave af Presselogen

Den årlige konference for redaktører ”Redaktørernes Dag 2019” afholdes i år 12. november på Kvægtorvet ved TV 2 i Odense. Konferencen er en ny og fokuseret udgave af mediebranchens traditionsrige fætter-kusine-fest i Svendborg, Redaktørernes Døgn. I år bliver klog konstruktivitet og kærlig kollegialitet konferencens bærende søjler.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)