Newspaper with tablet on table
 

Mediestøtte: Otte nye medier får redaktionel produktionsstøtte i 2021

2020 viste sig at være et år med rekordmange nye medier, der levede op til kriterierne for tildeling af redaktionel produktionsstøtte.

Medienævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2020. Af årsberetning fremgår det, hvilke medier og projekter, som nævnet tildeler mediestøtte. Otte medier, der ikke tidligere har været omfattet af den redaktionelle produktionsstøtte, får i 2021 tilskud. Det drejer sig om:

 • dk
 • Avisen Danmark
 • Dagbladet
 • Frederiksborg Amts Avis
 • Fundats, Monitormedier
 • POV International
 • Seismo

I alt søgte 19 medier, der ikke tidligere har været omfattet af ordningen, redaktionel produktionsstøtte. 11 medier fik således afslag.

Danske Medier har i mange år været engageret i debatten om mediestøtte og finder det positivt, at flere medier får del i støtten:

”Det er rigtig godt, at flere nye medier får del i den redaktionelle produktionsstøtte. Det viser, at ordningen er velfungerende og at kriterierne for støtten er passende, når også nye medier kan leve op til kravene og få del i den redaktionelle produktionsstøtte”, siger administrerende direktør for Danske Medier, Louise Brincker.

Puljen for redaktionel produktionsstøtte beløber sig til i alt 368 mio. kr. En medietitel kan maksimalt modtage 17,5 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte, medmindre den er omfattet af supplementsordningen. I alt modtager 70 medier redaktionel produktionsstøtte. Her findes den samlede oversigt for modtagere af den redaktionelle produktionsstøtte for 2021.

Innovationsstøtte til mange medier

Foruden den redaktionelle produktionsstøtte fordeler Medienævnet også midler fra Innovationspuljen på knap 21 mio. kr. Innovationspuljen giver tilskud til etablering af nye nyhedsmedier og udvikling af eksisterende nyhedsmedier. Også her blev der tildelt støtte til et stort antal ansøgere. Nævnet modtog således i 2020 66 ansøgninger fordelt på 40 etableringsprojekter og 26 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 16 og 9 projekter tilskud. Dette er det højeste antal siden 2015.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er 1. oktober 2021. Næste ansøgningsfrist til Innovationspuljen forventes at blive i august 2021, men det er endnu ikke fastlagt.

Medienævnet er udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 og består af:

 • Professor, dr.jur. Thomas Riis (formand)
 • Professor (MSO) Ida Willig
 • Økonomidirektør Peter Nordgaard
 • Direktør Trine Nielsen
 • Lektor Anna B. Holm
 • Direktør Linda Garlov (indstillet af Dansk Journalistforbund)
 • Forstander og forlagschef Mathias Bruun (indstillet af Danske Medier)

Kontakt politisk konsulent Nikolaj Lægaard (nls@danskemedier.dk) med eventuelle spørgsmål.

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev