web
 

Redaktionel produktionsstøtte – Ansøgningsfrist 1. oktober

Ansøgningsfrist 1. oktober kl. 12.00.

Der er nu åbnet for at søge om redaktionel produktionsstøtte for trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier for 2020. Støtte for 2020 uddeles efter de samme kriterier som for 2019.

De ændringer i mediestøtten, der var en del af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, træder ikke som bebudet i kraft 2020, da lovforslag herom ikke blev fremsat før, der blev udskrevet valg.

Den nye kulturminister Joy Mogensen (S) har meddelt, at regeringen ønsker at få ændret medieaftalen fra 2018, og at regeringen vil indkalde til forhandlinger herom i foråret 2020. 

Det betyder, at reglerne for den redaktionelle produktionsstøtte og for innovationspuljerne vil være de samme i 2020 som i 2019, og at ansøgningsrunden gennemføres efter de hidtidige procedurer med ansøgningsfrist 1. oktober 2019. Det betyder også, at bl.a. titellofterne forbliver uændrede, og at breddekriteriet og ejerskabskriteriet samt supplementsordningen for landsdækkende trykte medier fortsætter uændret i 2020. Dog kan der ikke længere søges om supplementsstøtte til fritstående netmedier, da denne ordning er bortfaldet med vedtagelsen af nulmoms for digital medier fra 1. juli 2019.

Udsættelsen af forhandlingerne til efter nytår kan også betyde, at puljen på 25 mio. kr. til lokale ugeaviser ikke bliver indført fra 1. januar 2020.

Læs mere om ansøgningsprocedurer på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Ansøgninger og indberetninger om redaktionelle omkostninger skal være indsendt senest 1. oktober kl. 12.00. Der gives ikke dispensation fra tidsfristen, har Medienævnet besluttet.

Medier, der får redaktionel produktionsstøtte i 2019, skal ikke søge igen, men alene indberette de redaktionelle omkostninger. De skal kun ansøge, hvis de i dag alene er omfattet af hovedordningen, men fra 2020 ønsker at få del i supplementsordningen for landsdækkende trykte medier.

Medier, der ikke får støtte i år, skal udfylde et ansøgningsskema.

Mest læste

Læs også

Cookieregler: Erhvervsstyrelsen undersøger flere hjemmesider

Efter et stigende antal henvendelser har Erhvervsstyrelsen opjusteret tilsynet med cookiereglerne. Der undersøges hovedsageligt websites, hvor der er modtaget en konkret henvendelse, men styrelsen kan også tage sager op på eget initiativ. Der er ind til videre modtaget klager over ca. 100 websites i år.

Nyt samarbejde skal stoppe pengestrømme til ulovlige tjenester

Det er positivt at se så mange aktører bakke op om at forhindre ulovlig aktivitet på internettet. Lovgivning og domstolsafgørelser kan kun løse en del af problemet, men i sidste ende er det de forskellige aktørers engagement og vilje til at håndhæve reglerne, der for alvor skaber resultaterne, udtaler Danske Mediers digitale chef, Allan Sørensen

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)