web
 

Redaktionel produktionsstøtte – Ansøgningsfrist 1. oktober

Ansøgningsfrist 1. oktober kl. 12.00.

Der er nu åbnet for at søge om redaktionel produktionsstøtte for trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier for 2020. Støtte for 2020 uddeles efter de samme kriterier som for 2019.

De ændringer i mediestøtten, der var en del af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, træder ikke som bebudet i kraft 2020, da lovforslag herom ikke blev fremsat før, der blev udskrevet valg.

Den nye kulturminister Joy Mogensen (S) har meddelt, at regeringen ønsker at få ændret medieaftalen fra 2018, og at regeringen vil indkalde til forhandlinger herom i foråret 2020. 

Det betyder, at reglerne for den redaktionelle produktionsstøtte og for innovationspuljerne vil være de samme i 2020 som i 2019, og at ansøgningsrunden gennemføres efter de hidtidige procedurer med ansøgningsfrist 1. oktober 2019. Det betyder også, at bl.a. titellofterne forbliver uændrede, og at breddekriteriet og ejerskabskriteriet samt supplementsordningen for landsdækkende trykte medier fortsætter uændret i 2020. Dog kan der ikke længere søges om supplementsstøtte til fritstående netmedier, da denne ordning er bortfaldet med vedtagelsen af nulmoms for digital medier fra 1. juli 2019.

Udsættelsen af forhandlingerne til efter nytår kan også betyde, at puljen på 25 mio. kr. til lokale ugeaviser ikke bliver indført fra 1. januar 2020.

Læs mere om ansøgningsprocedurer på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Ansøgninger og indberetninger om redaktionelle omkostninger skal være indsendt senest 1. oktober kl. 12.00. Der gives ikke dispensation fra tidsfristen, har Medienævnet besluttet.

Medier, der får redaktionel produktionsstøtte i 2019, skal ikke søge igen, men alene indberette de redaktionelle omkostninger. De skal kun ansøge, hvis de i dag alene er omfattet af hovedordningen, men fra 2020 ønsker at få del i supplementsordningen for landsdækkende trykte medier.

Medier, der ikke får støtte i år, skal udfylde et ansøgningsskema.

Læs også

Executive Assistant til Danske Medier

Er du passioneret for ledelses- og forandringsprocesser? Har du lyst til at blive en del af en organisation i udvikling midt i den politiske samtale i Danmark? Har du flair for koordinering og processtyring? Så kunne jobbet som executive assistant til den adm. direktør i Danske Medier måske være et næste skridt i din karriere.

Danske Mediers høringssvar til ny dansk frekvensstrategi

Danske Medier har med interesse konstateret, den igangværende høring om udkast til ny dansk frekvens strategi. Danske Medier undrer sig over, at foreningen ikke er på høringslisten, men går ud fra at foreningens bemærkninger vil blive inddraget i det videre arbejde.

Da norsk lokalmedie ignorerede antallet af klik, strømmede abonnenterne til

Da Janne Rygh og hendes kolleger begyndte det analysearbejde, som i første omgang endte med 12.000 kategoriserede – og manuelt indtastede – artikler i et excel-ark, havde Amedia næsten ingen rent digitale abonnenter. Tværtimod var de loyale læsere næsten alle sammen bundet op på printavisen. I dag, otte år senere, er halvdelen af abonnenterne rent digitale.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev