1
 

Ugennemtænkt begrænsning af markedsføring af kviklån

Danske Medier finder de foreslåede markedsføringsforbud i lovforslaget ugennemtænkt, vidtgående og for så vidt angår sammenfaldet i markedsføring mellem kviklån og spil umuligt at overholde i praksis. Foreningen henstiller til at genoverveje udformningen af tiltaget i forhold til at opnå det politiske mål med forslaget.

Danske Medier har ingen bemærkninger til det politiske ønske om at indføre forbud mod visse forbrugslån, men der er en række praktiske problemer ved det fremlagte forslag, man bør forholde sig til. For det første må det forventes, at der vil opstå misforståelser hos forbrugerne, når der indføres to forskellige satser for, hvad der må udbydes og hvad der må markedsføres. For det andet er markedsføringsforbuddet et alvorligt indgreb i de erhvervsdrivendes kommercielle ytringsfrihed og ret til at markedsføre lovlige varer og ydelser. For det tredje er det særdeles uhensigtsmæssigt at indføre et forbud mod at to typer lovlige produkter (spil og forbrugslån) må markedsføres ved siden af hinanden, hvilket i praksis er nærmest umuligt at forhindre.

Salg og køb af digital annonceplads er i høj grad automatiseret og afvikles i realtid, hvilket vil sige, at det er umuligt for kviklåns-annoncører at sikre, at indkøb af annonceplads ikke overtræder forbuddet, da de aldrig kan vide, hvad en anden annoncør har købt i samme sekund. Kombinationerne af reklamer, der vises på et webside er typisk meget dynamisk og forskellig fra bruger til bruger.

Forslaget afviger i øvrigt fra hidtidige markedsføringsforbud som fx forbud mod markedsføring af tobak eller receptpligtig medicin, idet forbuddet ikke har baggrund i de sædvanlige sundhedsskadelige betragtninger. Åbner man først for muligheden for at indføre markedsføringsforbud for lovlige produkter ud fra et bredt forbrugerbeskyttelseshensyn, kan det i værste fald hurtigt blive en glidebane for andre lignende forbud, der heller ikke er begrundet med sundhedsskadelig adfærd, men hvor regeringen af forskellige årsager finder, at forbrugeren ikke selv er i stand til at foretage fornuftige dispositioner i forhold til lovlige varer og ydelser på markedet.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på telefon 3397 4000 eller email cm@danskemedier.dk.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61

Mest læste

Læs også

Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Høring over lovforslag om ændring af arkivloven

Danske Medier finder det positivt, at Kulturministeriet med det fremsendte lovudkast om ændring af arkivloven etablerer en lovhjemlet ret for borgerne til at se og benytte oplysninger om dem selv, som opbevares hos Rigsarkivet samt de øvrige offentlige arkiver, som er omfattet af arkivloven.

Nye rammer på vej for Anders Bording-prisen

Anders Bording-prisen uddeles fra og med 2020 om efteråret. Det betyder samtidig at tidspunktet for indstilling af kandidater udskydes. Der åbnes for indstilling til Anders Bording-prisen i løbet af foråret.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)