erhvervs
 

Cookieregler: Erhvervsstyrelsen undersøger flere hjemmesider

Efter et stigende antal henvendelser har Erhvervsstyrelsen opjusteret tilsynet med cookiereglerne. Der undersøges hovedsageligt websites, hvor der er modtaget en konkret henvendelse, men styrelsen kan også tage sager op på eget initiativ. Der er ind til videre modtaget klager over ca. 100 websites i år.

Ved et tilsyn undersøger Erhvervsstyrelsen, om alle regler er overholdt. De kontrollerer blandt andet:

  • At der ikke er sat cookies inden samtykke.
  • At formål ikke er forudafkrydset.
  • At alle formål, tredjeparter og indsamlede oplysninger er tydeligt beskrevet.
  • At videre brug af et website ikke tolkes som et samtykke.

Til Danske Medier uddyber Erhvervsstyrelsen:

’De mangler, som vi oftest støder på, er utilstrækkelige samtykketekster. Det er vigtigt, at ordlyden er kort og letforståelig, men det er også et krav, at den er præcis. Det duer ikke kun at skrive, at der ”bl.a. bruges cookies til markedsføring”. Det skal fremgå, hvis der er tale om tredjeparter og alle formål skal være klart beskrevet. Desuden påtaler vi, hvis der er uklassificerede cookies på sitet. Endelig har vi i nogle tilfælde udbedt os redegørelse for, at de cookies, som deklareres som ’nødvendige’ eller sættes uden samtykke vitterligt også er teknisk nødvendige’, uddyber Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen siger desuden, at der endnu ikke har været alvorlige sager, hvor styrelsen har fundet det nødvendigt at skride til politianmeldelse med henblik på bøde. Det dialogbaserede tilsyn fungerer godt, og hvis der er områder, som Erhvervsstyrelsen beder om at få forklaret eller udbedret, så er udgivere generelt hurtige til at svare og finde bedre løsninger i overensstemmelse med styrelsens vejledning.

Erhvervsstyrelsen siger dog afslutningsvis, at det er klart, at der kan forekomme mere alvorlige sanktioner, hvis man som indehaver af en hjemmeside ikke reagerer på deres henvendelse.

Erhvervsstyrelsen vejleder gerne i spørgsmål til cookiereglerne og henvendelse kan ske til privacypost@erst.dk eller på telefon: 35291000.

Erhvervsstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning for cookiereglerne, som kan tilgås her.

For medlemmer kan Danske Medier desuden altid kontaktes med henblik på konkret vejledning.

20180905_U7A8741_SH

Allan Sørensen
Digital chef

as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81

Læs også

Facebook har præsenteret trylleformular, som skal skabe forvirring i mediebranchen

“Det er en skam, at Facebook også i Danmark har valgt bøllemetodernes brede sti. Man kan kun håbe det er en fejl. Fra Danske Mediers side havde vi virkelig troet, at man ville have ændret tilgang efter skandalen i Australien, hvor Facebook udelukkede nyhedsmedierne fra platformen,” udtaler formand for Danske Medier, Jesper Rosener.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)