Copyright-direktiv godkendt af Europa-Parlamentet

Direktivet skal implementeres i dansk ret inden for to år.

Vedtagelsen af et nyt ophavsretsdirektiv faldt tirsdag på plads, da Europa-Parlamentet med 348 stemmer for og 274 imod vedtog det kompromis, der er indgået mellem Kommissionen, Parlamentet og medlemslandene.

Nu mangler kun det endelige ja fra EU’s ministerråd, inden de enkelte medlemslande får to år til at implementere direktivet.

Det er især direktivets artikel 15, som har stor betydning for medierne, idet den indfører en såkaldt publisher’s right. (I det oprindelige forslag var publisher´s right artikel 11).

Bestemmelsen indebærer bl.a. nye rettigheder for udgivere, så de kan kræve et vederlag, hvis andre tjenester ønsker at bruge deres indhold. Beskyttelsen omfatter dog ikke ”enkelte ord eller meget korte uddrag”, også kaldet snippets.

Dermed vil artikel 15 være med til at beskytte mod en række af de former for digital udnyttelse, som skader udgivernes legitime interesser, idet de gør det vanskeligt for udgiverne at tage betaling for redaktionelt indhold på et marked, der i stigende grad er digitalt. Og betaling er en forudsætning for, at medierne kan producere redaktionelt indhold af høj kvalitet.

Danske Medier har deltaget aktivt i den europæiske dagbladsorganisation NME og magasinorganisationen EMMAs arbejde med at sikre, at direktivet beskytter udgivernes rettigheder.

Danske Mediers adm. direktør Morten Langager finder, at direktivet er af stor betydning for udgivernes muligheder for at få økonomi til at skabe redaktionelt indhold i en digital verden, og Danske Medier ser derfor positivt på direktivet, men finder det afgørende, hvordan bestemmelsen om snippets bliver fortolket.

Han siger, at aftalen vil beskytte medierne mod uretmæssig udnyttelse af indholdet og sikre muligheden for en fair kompensation fra techgiganterne og andre, der udnytter mediernes indhold.

Danske Medier vil aktivt forsøge at sikre, at direktivet implementeres i dansk lovgivning, så det sikrer den styrkelse af udgivernes rettigheder, som direktivet lægger op til.

Direktivet kommer også til at medføre en række andre ændringer, herunder fx for videoplatforme som YouTube, der bliver pålagt at indgå aftaler med alle de rettighedshavere, som måtte ønske det. Platforme bliver dog ikke automatisk ansvarlige for brud på ophavsrettigheder i det materiale, som deres brugere uploader, hvis platformene har gjort deres ”bedste indsats” for at opnå tilladelse til brugen og til at forhindre, at indholdet bliver gjort tilgængeligt.

Mest læste

Læs også

Praktikantvejlederkurser i marts og maj

Det kræver mere end blot at kunne sit fag at være en god praktikantvejleder i dag. Derfor har Danske Medier og Dansk Journalistforbund i fællesskab udviklet et kursus for praktikantvejledere i mediebranchen.

Danske Medier udtaler: Behov for regulering af techgiganter

I Danske Medier synes vi det er positivt, Justitsminister Nick Hækkerup (S) har meldt ud, at man fra regeringens side vil kigge på regulering af sociale medier. De store digitale platforme har vokset sig så store og omspændende, at der er tale om en kritisk infrastruktur, der er koncentreret omkring få store aktører. Desværre er det uigennemskueligt for forbrugere, myndigheder og virksomheder, hvordan disse platforme reelt fungerer, hvilket kan og bliver udnyttet.

Årets Programmatic konference bliver spektakulær

Man kunne sagtens forvente dystre toner fra en konference dedikeret til målrettet annoncering, i takt med at Apple, Mozilla og Google m.fl. udfaser det teknologiske fundament for 3.parts cookies kombineret med at lovregulering udfordrer tracking-muligheder. Men den digitale annoncebranche er ukuelig i sin innovation og tilgang til at udvikle nye modeller til optimering af kommercielle budskaber. Derfor er der lagt op til en højst spektakulær udgave af Programmatic, der løber af staben for sjette år i træk den 28 november.

Shaping the future of EU media policy

News Media Europe inviterer til mediepolitisk event i Bruxelles. ’Shaping the future of EU media policy’ afholdes i BIP – Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles, tirsdag den 3. december 2019, kl. 09.00 til 16.30.

Early Bird tilbud på Radiodays Europe 2020

Tilmelding til Radiodays Europe 2019 er nu åben. Den ellevte udgave af Europas største konference for radio og innovativ lydproduktion afholdes i Lisbon Congress Centre – CCL i Lisabon, Portugal, fra 29. marts til 31. marts 2020.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)