Digitale medier (6)
 

Hvordan sikrer vi fair konkurrence på det digitale marked?

Af Allan Sørensen, Digital Chef i Danske Medier.

Formålet med EU-kommissionens forslag til Digital Markets Act er at sikre mere fair konkurrence på det digitale marked. Danske Medier har idag afgivet hørringssvar til forslaget. Men hvad kræver det af ny lovgivning at skabe forbedringer?

Budskabet fra Danske Medier til EU-kommissionen klart: EU skal sætte ind over for techgiganternes praksis med at indsamle data fra virksomheder på tværs af deres platforme – for derefter at bruge den data til at konkurrere mod virksomhederne, som ikke selv har adgang til oplysningerne.

Derudover er det afgørende  at publicistiske medier får mulighed for kollektivt at forhandle vilkår og betaling for techgiganternes brug af indhold og afledte data. Det er et par af hovedbudskaberne i Danske Mediers hørringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til Digital Markets Act.

Det digitale marked er kendetegnet ved, at få meget store platforme har indtaget strategisk afgørende positioner og hindrer tilgang af konkurrerende udbydere. EU bør derfor hurtigst muligt tage klare skridt for at sikre fair konkurrence og beskytte de mange mindre aktører mod techgiganterne for at fremme digital innovation, økonomisk vækst og beskæftigelse i Europa

I den forbindelse peger foreningen også på behovet for, at det er Kommissionen, som fører tilsynet med techgiganternes overholdelse af EU-lovgivningen i stedet for de enkelte medlemslande. På andre lovgivningsområder har det vist sig stærkt konkurrenceforvridende, at meget store onlineplatforme vælger placering inden for EU alt efter, hvor de tilbydes den mest lempelige tolkning og håndhævelse af regler.

Danske Medier anbefaler desuden, at der indføres en obligatorisk forhandlingsordning i Digital Markets Act, som forpligter gatekeepere til at indgå i reelle forhandlinger med grupper af aktører herunder udgivere af pressepublikationer, når gatekeepere ønsker at anvende deres indhold og afledte data. EU har tidligere forsøgt at imødegå den fundamentale skævhed mellem nyhedsmediers og gatekeeperes forhandlingskraft i Ophavsret-direktivet. Imidlertid har techgiganterne indtil videre udvist en stor modvilje til at indgå i sådanne forhandlinger.

Nationale regler kan være nødvendige for at forhindre techgiganternes udnyttelse af mediers indhold

I Australien har man erkendt, at problemet med techgiganternes udnyttelse af mediernes indhold må løses gennem konkurrenceretten. Derfor er man ved at vedtage faste regler for forhandlinger om betaling for platformenes udnyttelse af mediernes indhold. Det er Danske Mediers vurdering, at en obligatorisk forhandlingsordning og kollektiv forhandlingsret kan medvirke til at sikre, at den nye Publisher’s right får den tilsigtede effekt. Samme tilgang kan gavne mange øvrige brancher og konkurrencen i det digitale marked til fordel for både forbrugere og den europæiske økonomi.

Endelig bør Digital Markets Act indføres som en minimums-regulering, der efterlader et nationalt råderum for fastsættelse af særregler, hvis  EU-reglerne viser sig at være utilstrækkelige. I Kommissionens forslag er der i stedet lagt op til en løsning, som vil afgrænse medlemslande fra at indføre selvstændige tiltag, hvilket Danske Medier advarer imod.

20180905_U7A8741_SH

Allan Sørensen
Digital chef

as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81

Læs også

Executive Assistant til Danske Medier

Er du passioneret for ledelses- og forandringsprocesser? Har du lyst til at blive en del af en organisation i udvikling midt i den politiske samtale i Danmark? Har du flair for koordinering og processtyring? Så kunne jobbet som executive assistant til den adm. direktør i Danske Medier måske være et næste skridt i din karriere.

Danske Mediers høringssvar til ny dansk frekvensstrategi

Danske Medier har med interesse konstateret, den igangværende høring om udkast til ny dansk frekvens strategi. Danske Medier undrer sig over, at foreningen ikke er på høringslisten, men går ud fra at foreningens bemærkninger vil blive inddraget i det videre arbejde.

Da norsk lokalmedie ignorerede antallet af klik, strømmede abonnenterne til

Da Janne Rygh og hendes kolleger begyndte det analysearbejde, som i første omgang endte med 12.000 kategoriserede – og manuelt indtastede – artikler i et excel-ark, havde Amedia næsten ingen rent digitale abonnenter. Tværtimod var de loyale læsere næsten alle sammen bundet op på printavisen. I dag, otte år senere, er halvdelen af abonnenterne rent digitale.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev