Onsdag 5. maj 2020
 

Lever jeres hjemmeside op til Datatilsynets nye krav til samtykke?

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag om dmi.dk og udgivet en ny vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Tilsammen indeholder disse markante stramninger og præciseringer i forhold til nuværende praksis og tidligere retningslinjer.

Ifølge den nye vejledning må det ikke være nemmest for den besøgende ”bare at acceptere” samtykke, og det skal være lige så nemt at afslå som at afgive samtykke, hvilket bl.a. medfører at afvisning eller accept skal kunne foretages med samme antal klik.

Herudover kommer den nye vejledning ind på:

  • Rollefordeling
  • Frivillighed
  • Specifikt / granuleret samtykke
  • Krav til informeret samtykke
  • Utvetydig viljestilkendegivelse
  • Adgang til at afstå fra at give samtykke eller trække samtykket tilbage
  • Dokumentationskrav

Afgørelsen og vejledningen har givet anledning til en række spørgsmål af juridisk og praktisk karakter. Danske Medier inviterer derfor i samarbejde med advokatfirmaet Plesner medlemmer til et cookie-seminar onsdag 25. marts, hvor vi gennemgår både lovgivning, vejledning og praktiske løsninger.

Mest læste

Læs også

Dagbladenes Annoncestatistik for 2019

Dagbladenes Annoncestatistik for 2019 viser en opbremsning i faldet af annoncer i de danske dagblade. Både de lokale/regionale og de landsdækkende dagblade er faldet betydeligt mindre end i perioden 2017/2018. Den samlede printomsætning landende på 679 mio. kr. i 2019, hvilket er 5 procentpoint mindre end faldet fra 2017 til 2018.

Mediestøtte: Medienævnet har udgivet sin årsrapport for 2019

Medienævnet offentliggjorde i marts sin rapport for aktiviteterne i 2019. Af rapporten fremgår det hvilke medier og projekter, der har modtaget støtte. Fire nye medier har fået deres ansøgninger godkendt, så i alt 68 medier kommer til at modtage redaktionel produktionsstøtte i 2020. I alt er der fordelt 387 mio. kr. til henholdsvis redaktionel produktionsstøtte (370 mio. kr.) og innovationspuljen (17 mio. kr.)

mereRadio samler endnu flere danske radiostationer

Ved lanceringen i september tilbød mereRadio alle de danske nationale og lokale kommercielle stationer en fælles distributionsplatform. Nu bliver der også mulighed for at de mange mindre ikke-kommercielle kanaler bliver tilgængelige i tjenesten.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevene Radio, Ugeaviser og Research, udkommer flere gange årligt, når der er relevant og aktuelt indhold.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)