_DSC3431
 

Loven er en milepæl, men opgøret med techgiganterne er kun lige begyndt

Nu har Folketinget vedtaget lovforslag L 205, som implementerer dele af EU’s direktiv om ophavsret. Direktivet skal være implementeret i alle EU-lande senest 7. juni i år. Når kulturministerens lovforslag træder i kraft nu på mandag, er det derfor lige til tiden.

Med lovforslaget har danske medier fået en ny rettighed, som kan håndhæves over for en techgigant som fx Google, når denne udnytter mediernes indhold. Sociale platforme får også i højere grad ansvar for deres brugeres upload af ophavsretligt beskyttet indhold.

Loven giver desuden danske medievirksomheder mulighed for kollektiv forvaltning af deres rettigheder. Det var ikke givet i selve EU-direktivet, men kulturministeriet besluttede efter forslag fra Danske Medier at sikre, at medierne kan vælge at stå sammen i kommende forhandlinger med giganterne.

Derfor har en række af Danske Mediers medlemmer taget initiativ til at etablere et forvaltningsselskab, der skal håndtere danske mediers rettigheder i fremtiden. Det indledende arbejde med dette varetages af adv. Karen Rønde.

Opgøret med techgiganterne fortsætter – i dansk og europæisk regi

Vedtagelsen af loven er på alle måder en milepæl for reguleringen af techgiganter – både ud fra et dansk og et internationalt perspektiv. Samtidig må det konstateres, at arbejdet med reguleringen af techgiganterne langt fra er slut.

Det arbejde fortsætter Danske Medier med både ved de kommende medieforhandlinger og i EU-regi.

Til medieforhandlingerne vil Danske Medier fokusere på:

  • At begrænse techgiganternes misbrug af erhvervskunders forretningsdata, stille krav om fair aftalevilkår, øge konkurrencen i app-stores og forbyde, at techgiganterne kan give fordelagtig placering i egne tjenester jf. EU-Kommissionens forslag til Digital Markets Act.
  • At spredning af ulovligt indhold og disinformation via sociale medieplatforme begrænses ved at pålægge techgiganterne at dokumentere deres tiltag for at begrænse dette indhold og effekten heraf samt at give eksterne forskere adgang til at kontrollere oplysningerne.

I EU-regi vil Danske Medier fortsætte arbejdet med den såkaldte Digital Markets Act og især fokusere på følgende centrale elementer:

  • Retten til fair adgang til techgiganterne platforme skal ikke kun omfatte app-stores men udvides til alle tjenester.
  • Grupper af aktører skal sikres retten til kollektiv forhandling over for techgiganter.
  • Browsere og stemmestyringsteknologi skal tilføjes rækken af centrale platformstjenester, som bliver omfattet af reguleringen af Digitale Markets Act.
  • Gatekeepers skal forbydes at samkøre persondata fra flere kilder, da de i sagens natur befinder sig i en ulig forhandlingsposition og nemt kan påvirke brugere til at lade sig registrere. En fair konkurrence og rimelig beskyttelse af forbrugerne bør derfor sikres ved et generelt forbud.

Læs også

Positivt, at danskerne søger mod traditionelle medier i en brydningstid

Tilliden til de traditionelle nyhedsmedier er steget markant i det seneste år og er nu på det højeste i fem år. 59% af alle danskerne har således en generel tillid til nyhedsmediernes dækning, når det kommer til troværdig information og fairness. Det viser den nyeste udgave af rapporten Danskernes brug af Nyhedsmedier 2021 (RUC), der hvert år undersøger danskernes nyhedsvaner.

Danske Medier: Ny EU-afgørelse fjerner sidste forhindring for ligestilling mellem medier

Hvis man vil sikre dansk journalistik og kvalitetsindhold i en tid, hvor techgiganterne presser danske medier og indholdsproducenter, er det ikke holdbart, at man fortsætter med at beskatte dansk journalistik og indhold. Det mener Danske Mediers adm. direktør Mads Brandstrup, som ser fjernelsen af lønsumsafgiften som et vigtigt politisk valg, der bør træffes netop nu.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev