Danske Medier arrangement i Gorrisen Federspiel .
 

Margrethe Vestager løfter sløret for snarlig regulering af techgiganter

I en nylig tale løftede Magrethe Vestager sløret for snarlig regulering af techgiganterne. Tiltagene flugter i høj grad med de anbefalinger, som Danske Medier har givet kommissionen i vores seneste høringssvar: De sociale medieplatforme skal tage mere ansvar for ulovligt indhold, sikre gennemsigtighed om annoncer og ikke misbruge data fra erhvervskunder.

Ulovligt indhold og sikring af brugere og virksomheders rettigheder

Digital Servises Act (DSA) vil pålægge platforme krav om klare og simplere procedurer for meddelelser om ulovligt materiale. Identiteten på erhvervskunder skal kontrolleres, før de kan få adgang, så det bliver sværere at benytte platformene til lyssky formål.

Der skal samtidig indføres nem klageadgang for brugere, hvis de mener, at deres indhold ikke burde have været fjernet. På den måde vil EU sikre legitime virksomheders ret til at drive forretning og beskytte borgernes ytringsfrihed.

Desuden vil især de største platforme bliver pålagt at rapportere om, hvad de har gjort for at fjerne ulovligt indhold og være åbne om, hvordan de udvælger det indhold og de produkter, som vises til brugerne. Yderligere skal det oplyses, hvem der betaler for viste annoncer – og hvorfor man som bruger bliver præsenteret for en bestemt annonce. Der vil ikke blive ændret ved ’country-of-origin’ princippet, som fastslår, at virksomheder kun er underlagt den specifikke lovgivning, der gælder i det EU-land, hvor de er etableret, men EU vil få mulighed for at skride ind, når der skal håndhæves regler over for meget store platforme.

Fair konkurrenceforhold og opgør med misbrug af data

Digital Markets Act (DMA) skal sikre fair konkurrenceforhold. Der vil blive indført fortegnelser over eksempler på, hvad der er rigtigt og forkert herunder:

  • Regler mod, at platformenes algoritmer prioriterer egne produkter og giver fordele til kunder, der benytter sig flere af techgigantens tjenester.
  • Regler mod, at techgiganter bruger data fra erhvervskunder til egne formål såsom annoncering.
  • Politiske værktøjer til at afdække fejl i markedet, at udbedre dem og sikre mere ensartede regler på tværs af EU-landene.

Danske Medier bemærker med stor tilfredshed, at de tiltag, som Margrete Vesterager her nævner i sin tale, i stort omfang modsvarer de områder, som foreningen har påpeget behovet for i vores seneste høringssvar til Kommissionen.

Det er ligeledes værd at bemærke, at Vestager ikke nævner et forbud mod målretning af annoncering eller stramninger af GDPR.

20180905_U7A8741_SH

Allan Sørensen
Digital chef

as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81

Læs også

Nu åbner Toplisterne igen

Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik – åbner i morgen for daglig opdatering af de mest besøgte danske websites.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)