Bliv medlem

Vi kæmper for frie uafhængige medier, branchens rammevilkår og et oplyst samfund.

Danske Medier tilbyder tre typer medlemsskab: et medlemsskab i brancheforeningen, et interessemedlemsskab og medlemsskab i arbejdsgiverforeningen. Mange af vores medlemsvirksomheder er i dag medlem af både brancheforeningen og arbejdsgiverforeningen. 

I Danske Medier Research, der er et selvstændigt selskab under Danske Medier, tilbyder vi relevante data om branchen, omsætning, annoncer, abonnenter, oplag, seere, brugere, læsere og lyttere. Flere af vores ydelser stilles til rådighed via medlemsskab i Danske Medier. 

Læs herunder mere om vores medlemsskabstyper og services. 

Danske Medier er en brancheorganisation, der aktivt arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for alle private medier, uanset udgivertype, platform, størrelse og forretningsmodel. Du får adgang til rådgivning om juridiske, kommercielle og digitale spørgsmål, og vi repræsenterer dig som høringspart i alle spørgsmål af relevans for udgivere. Vi arbejder aktivt for medierne i EU i tæt samarbejde med vores internationale partnere.

Danske Medier Research er et selvstændigt selskab i Danske Medier. Baseret på analyse, viden og formidling er vores opgave at give Danske Mediers medlemmer og det omgivende samfund faktabaseret indsigt i danskernes medieforbrug, de kommercielle modeller på markedet og de internationale erfaringer, der kan hjælpe til at udvikle forretning, indhold og tjenester i den danske mediebranche.

Danske Medier Arbejdsgiver har til formål at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i alle forhold, der berører deres ansatte. Vi er en af de 14 arbejdsgiverorganisationer samlet i hovedorganisationen Dansk Arbejdsgiverforening, og Danske Medier Arbejdsgiver forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper.