Danske Medier Research står – i samarbejde med medlemmer af Danske Medier og øvrige interessenter – for (at drive og udvikle) de officielle opgørelser af medieforbruget for en række mediegrupper i Danmark.

Måling af læsning, lytning og brug af digitale medier udføres i branchesamarbejde og sikrer både en meget detaljeret beskrivelse af udviklingen i brugen af de enkelte medier og forbruget i Danmark som helhed, og giver medier og annoncører en fælles platform for beskrivelse af medieforbruget i forskellige målgrupper.

Medieforbruget i Danmark opgøres via en række forskellige analyser og ad hoc undersøgelser, der dækker over danskernes forbrug af både analoge og digitale medier. Herunder kan du læse om de forskellige typer målinger, finde de nyeste tal og tilmelde dit medie. 

Danske Medier Research forestår de officielle branchemålinger af de fleste grupper af medier i Danmark.

Når du indtræder i de brancheanerkendte målinger i Danmark, indgår du i et forpligtende fællesskab til drift af målingerne.

Det vil sige, at du som en deltagende udgiver indenfor målingerne i de enkelte mediegrupper, indgår aktivt i arbejdet med udformning og udvikling af disse.

Prisen for at deltage i de forskellige målinger er, udover graden af tilknytning til foreningen Danske Medier, derfor også tæt knyttet til deltagerkredsen som helhed.

Index Danmark

Som medlem hos Danske Medier, har du mulighed for at tilmelde dig Index Danmark med rabat i forhold til den officielle prisliste hos Kantar Gallup. Læs mere om målingen her.

Dansk Online Index

Dansk Online Index (DOI) er den officielle måling af danskernes brug af internettet via PC, Mobil og Tablet. Læs mere om målingen her.

Kontrollerede oplagstal

Tilmeld dit trykte medie til oplagskontrollen. Læs mere om oplagskontrol, pris og tilmelding her.

Gallup Radio-Meter

Kommercielle lokalradioer i Danmark, som er medlem af Danske Medier, kan blive målt i Gallup Radiometer. Læs mere om målingen her.

Foto: Thomas Tolstrup

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31