Hos Danske Medier Research finder du målinger på radiolytning i Danmark samt danskernes Podcastforbrug.
Radiolytning i Danmark bliver målt via. Kantar Gallup og målingen består af to parallelle målinger; Gallup Radiometer og Gallup Lokalradiometer. 

Podcast Index er en måling af podcastforbruget i Danmark. Målingerne foretages af Danske Medier Research i samarbejde med Berlingske Media, DR, Politiken, Bauer Media og Radio4.

I det følgende kan du læse mere om de forskellige målinger, priser og tilmelding.

Gallup Radio-Meter
Den officielle måling for radioforbruget i Danmark er Gallups radiomåling, der drives i fællesskab af DR, Bauer Media, Radio24Syv og Danske Medier. Målingen omfatter både en elektronisk baseret måling i form af et PPM panel, der leverer ugentlige lyttertal og en CATI måling der bidrager med lyttertal på de lokale og regionale stationer.

Nationale stationer offentliggøres i Gallup Radio-meter.

Hver onsdag udgiver Kantar Gallup en pressemeddelelse med informationer om radiolytningen til de landsdækkende radiostationer fra den forgangne uge, baseret på Gallup Radio-Meter.

Gallup Lokalradio Index
I Gallup Lokalradio Index finder du målinger på lyttertal for lokale radiostationer i Danmark. Lyttertallene bliver indsamlet gennem telefoninterviews, der afdækker gårdagens lyttertal, i mindre geografiske områder. Gallup Lokalradio Index bliver fra 2020 offentliggjort to gange årligt.

4 gange om året (i januar, april, juli og oktober) udgives endvidere en pressemeddelse med informationer om radiolytningen til de regionale og lokale radiostationer, baseret på Gallup Lokalradio Index.

Podcast Index
Den nuværende lyttermåling registrerer kun i meget lille omfang brug af podcasts. DMR, DR, Bauer Media og Radio24Syv har derfor etableret Dansk Podcast Index, der i øjeblikket er under udvikling og offentliggør opdaterede toplister over de mest streamede/downloadede podcast i Danmark uge for uge. 

Har du spørgsmål til lyttertal, kontakt en af vores medarbejdere. Find kontaktoplysninger nedenfor

Foto: Thomas Tolstrup

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31