Dansk Podcast Index er den nye officielle liste over brugen af danske podcastudgivelser. Listen er offentligt tilgængelig, åben for alle udgivere af podcasts, og indeholder grundlæggende sammenlignelig statistik for brug af podcasts i Danmark.

Læs mere: Nu får Danmark et Podcastindex

Til at begynde med offentliggøres antal downloads/streams pr. podcast. I takt med behov kan nye lister og nøgletal blive inkluderet i den regelmæssige offentliggørelse.

Listen er baseret på indberetning af forbrug af podcasts fra de deltagende udgivere af podcasts, og opdateres på ugentlig basis, med en uges forsinkelse. Det vil sige at antallet af podcasts og downloads/streams for uge 1, indberettes i uge 2, og offentliggøres i uge 3.

De fire parter bag Podcastindexet (Danske Medier Research, DR, Radio 24/7 og Bauer Media) har i første omgang valgt en relativ billig og lavpraktisk løsning. En prioritering som parterne begrunder med ambitionen om, at få så mange med som muligt. Når Index’et går i luften starter man på et niveau, hvor det er ambitionen at så mange af podcastproducenterne i Danmark kan være med. Indledende lægges ud med at optælle antallet af streams og downloads på ugebasis og serie- og kanalniveau. På den måde holdes omkostningerne på et niveau, i forhåbning om, at samle så bred en kreds af både store og små podcastudgivere.

Etableringen af det nye Podcastindex har grundlæggende to formål. Parterne ønsker at skabe åbenhed om et område, som længe har været lukket og uden fælles standarder og opgørelsesmetoder. Podcastindexet skal skabe en fælles referenceramme, så alle interessenter ét samlet sted, kan danne sig et overblik over, hvad der rører sig blandt danske podcasts. Derudover er det naturligvis også en forhåbning, at Podcastindexet kan være med til at vise det kommercielle potentiale, der gemmer sig i podcasts.

I første omgang kan man ikke sammenligne Podcastindexet med Gallup-lyttertallene, der kendes fra flow-radio. Dansk Podcast Index måler ikke antallet af lyttere, men antal streams og downloads. Det betyder, at der vil være usikkerhedsmomenter i de tal, der publiceres. Fokus har været at få defineret et fælles regelsæt, der gør, at markedet tilbydes nogle anvendelige og transparente tal for branchen.

Vil I være med i Podcastindexet? Læs mere på www.podcastindex.dk

Foto: Thomas Tolstrup

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29