Det Danske Reklamemarked (reklameforbrugsundersøgelsen) er en årlig opgørelse og kortlægning af det samlede, danske reklamemarked.

Undersøgelsen bliver foretaget ud fra fortrolig indberetning fra de enkelte mediegrupper til Dansk Reklameforbrugsundersøgelse, og sker i samarbejde med Institut for Reklame og Markedsstatistik (IRM).  IRM er et uafhængigt non-profit institut, hvis formål er, løbende at undersøge og kortlægge reklame- og mediemarkedet i norden.

Datamaterialet for undersøgelsen bliver analyseret og valideret af et advisory-board og eksperter for de respektive medie- og reklamegrupper.

Reklameforbrugsundersøgelsens hovedrapport udgives hvert år ultimo april.

29. april 2020 udgav IRM, Danske Medier Research og Kreativitet og Kommunikation Det Danske Reklamemarked 2019. Læs pressemeddelelsen her

Prisen er 2.995 kr. for medlemmer af Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation og 7.995 kr. for ikke medlemmer. Rapporten kan købes ved henvendelse til Thomas Gynild, Danske Medier, tg@dmresearch.dk

Har du spørgsmål til Reklameforbrug, kontakt en af vores medarbejdere. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Foto: Thomas Tolstrup

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31