Bliv målt

Danske Medier Research står – i samarbejde med medlemmer af Danske Medier og øvrige interessenter – for (at drive og udvikle) de officielle opgørelser af medieforbruget for en række mediegrupper i Danmark.

Måling af læsning, lytning og brug af digitale medier udføres i branchesamarbejde og sikrer både en meget detaljeret beskrivelse af udviklingen i brugen af de enkelte medier og forbruget i Danmark som helhed, og giver medier og annoncører en fælles platform for beskrivelse af medieforbruget i forskellige målgrupper.

Medieforbruget i Danmark opgøres via en række forskellige analyser og ad hoc undersøgelser, der dækker over danskernes forbrug af både analoge og digitale medier. Herunder kan du læse om de forskellige typer målinger, finde de nyeste tal og tilmelde dit medie. 

Danske Medier Research forestår de officielle branchemålinger af de fleste grupper af medier i Danmark.

Når du indtræder i de brancheanerkendte målinger i Danmark, indgår du i et forpligtende fællesskab til drift af målingerne. Det vil sige, at du som en deltagende udgiver indenfor målingerne i de enkelte mediegrupper, indgår aktivt i arbejdet med udformning og udvikling af disse. Prisen for at deltage i de forskellige målinger er, udover graden af tilknytning til foreningen Danske Medier, derfor også tæt knyttet til deltagerkredsen som helhed.

Kontakt os for tilmelding til en eller flere af vores målinger.

Foto: Thomas Tolstrup

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31