Annoncemarked

Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, omsætning, annoncer og abonnenter. 

Vi koordinerer alt vedrørende markedsmåling, dataindsamling og statistikudarbejdelse og bistår medlemmerne med rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metoder mm. Det sker blandt andet i Dansk Online Index, Index Danmark, Gallup Lyttertal, oversigter af reklameforbruget og an­noncestatistikker, som du kan læse mere om nedenfor. 

Dagbladenes Annoncestatistik

Dagbladenes Annoncestatistik er en aggregeret statistik over annonceomsætningen, opdelt regionalt/lokalt samlet, og landsdækkende for sig.

På baggrund af nye oplysninger opdateres dagbladenes annoncestatistik for perioden 2016-2023.  Igennem denne periode har annonceomsætningen været underrapporteret pga. ufuldstændige indberetninger fra enkelte udgivere. De opdaterede tal ændrer ikke på den generelle tendens, men har blot øget størrelsen på branchens samlede annonceomsætning

2024
 1. Kvartal 2024
 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2024 (Excel)
2023

Helår 2023

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2023 (Excel)
2022

Helår 2022

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2022 (Excel)
2021

Helår 2021

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2021 (Excel)
2020

Helår 2020

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2020 (Excel)
2019

Helår 2019

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2019 (Excel)
2018

Helår 2018

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2018 (Excel)
2017

Helår 2017

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2017 (Excel)
2016

Helår 2016

 • Dagbladenes ANNONCE statistik  2016 (Excel)

Ugeavisernes Annoncestatistik

De lokale ugeavisers annoncestatistik er en aggregeret statistik over annonceomsætningen, inddelt i kvartaler.

Statistikken bliver udgivet kvartalsvis, med et kvartals forsinkelse

Danske Medier Research indsamler data fra hver enkelt ugeavis og aggreger data derefter. Statistikken giver derfor et meget præcist billede af ugeavisernes annonceomsætning kvartal for kvartal.

2024
 • Ugeavisernes annoncestatistik 2024 (Excel)
2023
 • Ugeavisernes annoncestatistik 2023 (Excel)
2022
 • Ugeavisernes annoncestatistik 4. kvt. 2022 (Excel)
 • Ugeavisernes annoncestatistik 3. kvt. 2022 (Excel)

Annoncebarometer for specialmedier

Annoncebarometeret blev etableret i 1992 for at skabe et veldokumenteret grundlag at vurdere mediegruppens annonceudvikling på. Kreativitet og Kommunikations barometer (baseret på indberetning fra de største medie-/reklamebureauer) fanger under 10 pct.af omsætningen indenfor fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner; hovedparten af annonceomsætningen for denne mediegruppe aftales direkte mellem annoncør og blad. 

Annoncebarometeret er inddelt i branchegrupper. For hver gruppe indsamles omsætningstal for de 2-5 største blade. Disse blade repræsenterer majoriteten af specialmediernes samlede annonceomsætning. Danske Mediers medlemsblade repræsenterer den overvejende andel af den samlede omsætning indenfor mediegruppen fagblade jf. Reklameforbrugsundersøgelsen. Barometeret udgives kvartalsvis.

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev