Annoncemarked

Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, omsætning, annoncer og abonnenter. 

Vi koordinerer alt vedrørende markedsmåling, dataindsamling og statistikudarbejdelse og bistår medlemmerne med rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metoder mm. Det sker blandt andet i Dansk Online Index, Index Danmark, Gallup Lyttertal, oversigter af reklameforbruget og an­noncestatistikker, som du kan læse mere om nedenfor. 

Dagbladenes Annoncestatistik

Dagbladenes Annoncestatistik er en aggregeret statistik over annonceomsætningen, opdelt regionalt/lokalt samlet, og landsdækkende for sig.

Statistikken bliver udgivet kvartalsvis, med et kvartals forsinkelse, dvs. primo hvert kvartal.

2023

Dagbladenes annoncestatistik 1. kvartal 2023 er blevet opdateret, da Danske Medier har fået tilføjet nye informationer om annonceomsætningen. Vær derfor opmærksom på, at kategorierne kan have opdaterede omsætnings- og tendenstal. 

Dagbladenes annoncestatistik opdateret 1. kvartal – 2023

Danske Medier Research har fået tilføjet opdaterede data til tekstsideannoncekategorien. Den nye information har påvirket udviklingen fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Hver derfor opmærksom på, at tallene i det opdaterede ark har ændret sig både for de landsdækkende dagblade og for de regionale og lokale dagblade. Tilføjelsen af ny information medvirker til en større nedgang i annonceomsætningen end først rapporteret. Dagbladenes Annoncestatistik viser med de opdaterede data et fald på -18 % i 1. kvartal 2023 for regionale og lokale dagblade sammenlignet med 1. kvartal 2022.

For de landsdækkende dagblade er tendensen et fald på -6 % i 1. kvartal 2023 sammenlignet med samme kvartal i 2022.

 • Dagbladenes annoncestatistik 1. kvt. 2023 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 2. kvt. 2023 (Excel)
2022
 • Dagbladenes annoncestatistik 4. kvt. 2022 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 3. kvt. 2022 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 2. kvt. 2022 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 1. kvt. 2022 (Excel)
2021
 • Dagbladenes annoncestatistik 4. kvt. 2021 (Excel
 • Dagbladenes annoncestatistik 3. kvt. 2021 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 2. kvt. 2021 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 1. kvt. 2021 (Excel)
2020
 • Dagbladenes annoncestatistik 4. kvt. 2020 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 3. kvt. 2020 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 2. kvt. 2020 (Excel)
 • Dagbladenes annoncestatistik 1. kvt. 2020 (Excel)
2019

4. kvt. 2019

 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 4. kvt 2019 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 4. kvt. 2019 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 4.kvt. 2019 (PDF)

3. kvt. 2019

 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 3. kvt 2019 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 3. kvt. 2019 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 3.kvt. 2019 (PDF)

2. kvt. 2019

 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 2. kvt 2019 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 2. kvt. 2019 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 2.kvt. 2019 (PDF)

1. kvt. 2019

 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 1. kvt 2019 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 1. kvt. 2019 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 1.kvt. 2019 (PDF)
2018

4. kvt. 2018


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 4. kvt 2018 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 4. kvt. 2018 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 4.kvt. 2018 (PDF)

3. kvt. 2018


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 3. kvt 2018 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 3. kvt. 2018 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 3.kvt. 2018 (PDF)

2. kvt. 2018


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 2. kvt 2018 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 2. kvt. 2018 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 2.kvt. 2018 (PDF)

1. kvt. 2018


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 1. kvt 2018 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 1. kvt. 2018 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 1.kvt. 2018 (PDF)
2017

4. kvt. 2017


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 4. kvt 2017 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 4. kvt. 2017 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 4.kvt. 2017 (PDF)

3. kvt. 2017


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
 • Dagbladenes ANNONCE statistik 3. kvt 2017 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 3. kvt. 2017 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 3.kvt. 2017 (PDF)

2. kvt 2017


 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (PDF)
 • Samlet statistik – annonce – rubrik – indstik (Excel)
2016

4. kvt 2016 og helår 2016


 • Dagbladenes ANNONCE statistik 4 kvt 2016 (PDF)
 • Dagbladenes RUBRIK statistik 4 kvt 2016 (PDF)
 • Dagbladenes INDSTIK statistik 4 kvt 2016 (PDF)
 • Samlet kvartalsstatistik dagblade 4kvt 2016 (Excel)

Ugeavisernes Annoncestatistik

De lokale ugeavisers annoncestatistik er en aggregeret statistik over annonceomsætningen, inddelt i kvartaler.

Statistikken bliver udgivet kvartalsvis, med et kvartals forsinkelse

Danske Medier Research indsamler data fra hver enkelt ugeavis og aggreger data derefter. Statistikken giver derfor et meget præcist billede af ugeavisernes annonceomsætning kvartal for kvartal.

2023
 • Ugeavisernes annoncestatistik 1. kvt. 2023 (Excel)
 • Ugeavisernes annoncestatistik 2. kvt. 2023 (Excel)
2022
 • Ugeavisernes annoncestatistik 4. kvt. 2022 (Excel)
 • Ugeavisernes annoncestatistik 3. kvt. 2022 (Excel)

Annoncebarometer for specialmedier

Annoncebarometeret blev etableret i 1992 for at skabe et veldokumenteret grundlag at vurdere mediegruppens annonceudvikling på. Kreativitet og Kommunikations barometer (baseret på indberetning fra de største medie-/reklamebureauer) fanger under 10 pct.af omsætningen indenfor fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner; hovedparten af annonceomsætningen for denne mediegruppe aftales direkte mellem annoncør og blad. 

Annoncebarometeret er inddelt i branchegrupper. For hver gruppe indsamles omsætningstal for de 2-5 største blade. Disse blade repræsenterer majoriteten af specialmediernes samlede annonceomsætning. Danske Mediers medlemsblade repræsenterer den overvejende andel af den samlede omsætning indenfor mediegruppen fagblade jf. Reklameforbrugsundersøgelsen. Barometeret udgives kvartalsvis.

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev