Oplagskontrol

Mange fagblade, magasiner og tidsskrifter er for små til meningsfuldt at deltage i den officielle måling for læsertal i Danmark Index DK/Gallup, der kræver en vis størrelse for at rapportere læsertallet validt. Derfor har Danske Medier etableret Danske Mediers Oplagskontrol, der via et samarbejde med Revisionshuset PwC tilbyder 3. parts validering og dermed publikationernes kontrollerede oplag.

Oplagskontrol er et grundlæggende mål for mediers rækkevidde og i sidste instans annonceringens værdi.

Når du som medieudgiver tilmelder dig oplagskontrol, får du valide tal for oplaget og dermed dokumentation for din annonces eksponering over for et specifikt antal modtagere.

Oplagskontrol kan godt stå alene som dokumentation for et medies rækkevidde, men kan med fordel ses i sammenhæng med andet talmateriale, som for eksempel læsertal.

Læs mere om Danske Mediers Oplagskontrol og find kontaktoplysninger nedenfor. 

Om Danske Mediers Oplagskontrol

Oplagskontrol blev etableret i Danmark af Dansk Oplagskontrol tilbage i 1930. Årsagen var den simple, at enkelte af datidens annoncesælgere havde en lettere
optimistisk tilgang til data – herunder ikke mindst antallet af modtagere, den enkelte udgivelse nåede ud til.

Meget har ændret sig siden dengang – men grundtanken om at få en tredjepart til at validere hvor bredt et medie når ud, er aktuelt som aldrig før.
Oplagskontrol er dermed et grundlæggende mål for mediers rækkevidde og i sidste instans annonceringens værdi.

I dag benyttes flere målinger, hvor flere trykte medier især fokuserer på læsertal. Ligeledes benyttes det kontrollerede oplagstal ofte i sammenhæng med andet talmateriale, herunder egne målgruppeanalyser.

En række medier kan dog ikke meningsfyldt indgå i den landsdækkende læseranalyse, der forudsætter enten bredere målgrupper og/eller geografisk dækning. De kontrollerede oplagstal måles derfor fortsat blandt ca. 350 tilsluttede titler, blandt hovedsageligt mediegrupperne fagblade/tidsskrifter og ugeaviser.

Fra og med 2. halvår 2014 udtrådte en række af de landsdækkende dagblade og magasiner af oplagskontrol og benytter alene læsertal (Index Danmark/Gallup) til at dokumentere rækkevidden.

Som en konsekvens heraf blev den oprindelige forening Dansk Oplagskontrol (DO) lukket og driften overtaget af Danske Mediers Oplagskontrol (DMO).

Hvad koster det og hvordan tilmelder jeg mig?​

Oplagskontrol bliver gennemført på forskellig måde afhængigt af, hvilken mediegruppe det pågældende blad tilhører samt hvordan bladet distribueres. Prisen er derfor bestemt ud fra regulativet for den specifikke mediegruppe, som bladet hører under.

Danske Mediers sekretariat varetager en væsentlig del af indsamlings- og valideringsarbejdet for en række mediegrupper. For medlemmer hos Danske Medier, bliver denne del af kontrolarbejdet betalt via kontingentet til foreningen. Herunder kan du se priserne for hhv. medlemmer og ikke-medlemmer:

Fagblade

Medlemmer 1.375,-
Ikke medlemmer 3.695,-

Ugeaviser
1.375,-

Ved oprettelse opkræves et ekspeditionsgebyr kr. 1.730,- pr. titel.

Du tilmelder dig Danske Mediers oplagskontrol ved at udfylde en tilslutningsblanket, som sendes til oplagskontrol@danskemedier.dk.

Hvordan oplagskontrolleres medier?
Oplagskontrol bliver gennemført på forskellig måde afhængigt af, hvilken mediegruppe det pågældende blad tilhører samt hvordan bladet distribueres.

En oplagskontrol består af en række skridt, som alle er beskrevet i regulativerne for hver mediegruppe. Du kan hente regulativerne her:

  • Regulativ for fagblade her
  • Regulativ for ugeaviser her
  • Regulativ for dagblade her
  • Regulativ for årbøger her
Hvornår finder jeg de nye oplagstal?

Den ordinære kontrolperiode for oplagskontrol løber fra 1. juli – 30. juni, dvs. på tværs af kalenderåret.

Årsagen er historisk betinget, så medierne kunne fremlægge opdaterede tal for oplag forud for forhandlinger med annoncører om priser og betingelser. Disse forhandlinger – årsforhandlingerne – starter typisk i efteråret.

Hvordan framelder jeg oplagskontrol?

Den ordinære kontrolperiode for oplagskontrol løber fra 1. juli – 30. juni, dvs. på tværs af kalenderåret.

Årsagen er historisk betinget, så medierne kunne fremlægge opdaterede tal for oplag forud for forhandlinger med annoncører om priser og betingelser. Disse forhandlinger – årsforhandlingerne – starter typisk i efteråret.

Hvis du ønsker at framelde dig oplagskontrol, skal du være opmærksom på, at dette skal ske mindst tre måneder før ordinær kontrol (30. juni).

Du er dog undtaget frameldelsesfristen, hvis udmeldelsen sker som følge af bladlukning eller omlægning til digital udgivelse m.v.

Udmeldelse skal ske skriftligt, mindst tre måneder før ordinær kontrol (30. juni).

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev