Danske Medier har med tak modtaget Justitsministeriets lovforslag om ændring af databeskyttelsesloven. Danske Medier kan i al væsentlighed støtte lovudkastet, men foreningen ønsker at fremkomme med en række bemærkninger til lovudkastets enkelte dele herunder de foreslåede ændringer til oplysningspligten og indsigtsretten
Danske Medier takker for muligheden for at kunne bidrage til høringen vedr. lov om ændring af postloven. Danske Medier repræsenterer de danske medievirksomheder, der både historisk og i dag er afhængige af, at der er et velfungerende distributionsnet i hele landet for at kunne udkomme med deres publicistiske produkter.
Danske Medier takker for muligheden for at afgive høringssvar. Af den samlede udbetaling af mediestøtte udbetales stort set alle midler til virksomheder, der er organiseret i Danske Medier, hvorfor Danske Medier indlysende har en meget stor interesse i, at den nye lovgivning kommer til at fungere hurtigt og effektivt, hertil at den bliver administrerbar for embedsværket.
Indledningsvist ønsker Danske Medier at kvittere for Kulturministeriets positive modtagelse af Danske Mediers henvendelse vedrørende en udvidelse af DAB+ kapaciteten for de lokale og regionale radiovirksomheder. Danske Medier genkender mange af foreningens overvejelser i den endelige bekendtgørelse. Det er særdeles positivt, at det er lykkedes at udvide kapaciteten med en fuld DAB-Blok 4 og at den kan inddeles i de samme regioner som DAB-Blok 3.
Det er Danske Mediers forventning, at forordningen om digitale markeder vil sikre en mere fair konkurrencesituation på det digitale marked, sørge for, at mindre aktører i langt højere grad end i dag beskyttes mod store dominerende aktører (gatekeepers) og fremme europæisk digital innovation, økonomisk vækst og beskæftigelse.
Danske Medier appellerer til, at public service-redegørelserne for fremtiden redegør for, hvordan samtlige krav i public service-kontrakten er blevet overholdt. Således skal det være tydeligt, hvordan DR har efterlevet kravet om ikke at konkurrere med de private aktører, ligesom DR fremover skal sikre reel gennemsigtighed i sine udgifter.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev